Tekoja vanhusten puolesta

23. lokakuuta 2012

Monilla on arkikokemuksia vanhusten heikosta hoidosta. Liian moni vanhus kokee saamansa palvelun riittämättömäksi. Liian moni omainen tai hoitaja kokee uupumista. Pääsin itsekin tutustumaan vanhustenhoidon arkeen viime vuonna, kun tein päivän vapaaehtoistyötä Kokkolassa vanhusten palvelutalolla. Huomasin työn suuret haasteet. Hoidosta on myös selvitystietoa. Lääninhallitukset tekivät 2009 syksyllä selvityksen vanhustenhoidosta. Siinä tuli esille paljon epäkohtia kaikkiin hoidon osa-alueisiin liittyen.

Hyvät vanhustenpalvelut eivät toisin sanoen ole tasa-arvoisesti kaikkien ikääntyvien saatavilla. Tätä epäkohtaa korjaamaan on säädetty vanhuspalvelulaki. Vanhuspalvelulaki on monipuolinen kokonaisuus. Lain myötä varmistetaan muun muassa, että vanhustyön henkilöstö vastaa osaamiseltaan ja tehtävärakenteeltaan palvelun tarvetta. Ensimmäistä kertaa luodaan työkalut sille, että hoito ympäri maata olisi yhtä laadukasta. Lain myötä saadaan resursseja muun muassa vanhusten kuntoutukseen, kotipalveluihin, ja vanhusten hammashuollon lisäämiseen.

Me sosialidemokraatit haluamme viedä vanhuspalvelulain paperilta käytäntöön. Henkilöstömitoitus on nostettava jokaisessa yksikössä vähintään nykysuosituksien mukaiselle tasolle. Tällöin kahta hoidettavaa vanhusta kohti on yksi hoitaja.

Me sosialidemokraatit haluamme
tukea ja kannustaa ikääntyvien aktiivisuutta ja osallistumista yhteiskuntaan ja harrastuksiin
turvata laadukkaan ja ihmisarvoisen elämän vanhuksille
saattaa voimaan laadukkaan vanhuslain joka takaa turvallisen ja hyvän vanhuuden yhdenvertaisesti
edistää vanhuutta arvostavan ja huomioivan ajattelutavan lisääntymistä yhteiskunnassa ja palveluissa

Blogi