Urpilainen esittää 2010-luvulle vihreän talouskasvun EU-strategiaa

02. helmikuuta 2009

Urpilainen esittää 2010-luvulle vihreän talouskasvun EU-strategiaa

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ehdottaa Euroopan unionille valmisteltavaksi ns. Tukholman strategian, jonka avulla EU nostettaisiin 2010-luvulla maailman johtavaksi vihertaloudeksi. Ilmasto-, innovaatio- ja työllisyystavoitteiden yhdistäminen on Urpilaisen mielestä unionin keskeisin sisäinen haaste.

Talouskriisi on maailman kiireellisin haaste, mutta suurimmaksi haasteeksi nousee ilmastonmuutos. Matalapäästöiseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää mittavia investointeja niitä tarvitaan myös syvän laman ja köyhyyden välttämiseksi. Tarvitsemme nuolen, joka osuu molempiin maaleihin.

Urpilainen näkee vihreän talouskasvun ja vihreiden työpaikkojen strategian" EU-maiden uutena kotitehtävänä ja luontevana jatkona Lissabonin kilpailukykystrategialle.

Lissabonin strategia oli tämän vuosikymmenen ajan EU-maiden keskeisin kotitehtävä. EU:sta piti tulla vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin osaamistalous. Seuraavan vuosikymmenen keskeisimmäksi kotitehtäväksi tarvitsemme strategian, jonka tavoitteena on EU:n nostaminen vuoteen 2020 mennessä maailman kilpailukykyisimmäksi vihertaloudeksi.

Pohjoismaiden sosialidemokraatteja (SAMAK) johtava Urpilainen haluaisi ristiä vihreän kasvuohjelman Tukholman strategiaksi kolmesta syystä.

Valmistelu pitäisi aloittaa Ruotsin puheenjohtajuuskaudella heti kesäkuun EU-vaalien jälkeen. Näen myös ympäristöajattelun pohjoismaisena painopisteenä EU:ssa. Lisäksi Tukholma on ennestään ympäristöajattelun virstanpylväs nimittäin YK:n ensimmäisen ympäristökokouksen (1972) isäntä.

Urpilainen pitää viherelvytystä Euroopalle huikeana mahdollisuutena, koska puhtaan teknologian maailmanmarkkinat ovat nopeassa kasvussa.

Kyse on poliittisesta tahdosta ja poliittisesta valinnasta. Me Euroopan sosialidemokraattisten puolueiden puheenjohtajat esitimme syksyllä mittavia investointeja ympäristö- ja energiateknologiaan. Uskomme, että niillä voisi synnyttää 10 miljoonaa viherkaulustyöpaikkaa kymmenessä vuodessa.

Menemme kohti EU-vaaleja kriisien keskellä, joita ovat ilmastokriisi, finanssikriisi, talouskriisi, energia- ja ruokakriisit. Amerikkalaiset näkivät kriisissä muutoksen mahdollisuuden. Myös Euroopan unioni tarvitsee ekososiaalisen muutoksen. Me pystymme siihen, sanoi Urpilainen.

Urpilainen puhui maanantaina pääministerin isännöimässä Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla seminaarissa Finlandia-talolla Helsingissä. Puheenvuorossaan hän kannatti demokraattista integraatiota ja esitti kolmen i:n EU-strategiaa, joka korosti ihmisoikeuksia, innovaatioita ja ilmastoa. Nämä painopistealueet sopisivat hänen mielestään hyvin hyvinvointi-, sivistys- ja ympäristö-Suomelle.

Uutiset