Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Ahtisaari - päivä

16. marraskuuta 2011

Presidentti, rauhannobelisti Martti Ahtisaari on näyttänyt suuntaa siitä, että Suomi, ja suomalaiset voivat vaikuttaa kansainvälisessä ympäristössä, kun valitsemme profiloitumisalueemme sopivasti.

Profiloitumisalueesta rauha sopii meille erinomaisesti. Olemme valtio, jolla on hyvä, tasapuolinen maine maailmalla. Suomeen ja suomalaisiin luotetaan kansainvälisessä politiikassa. Meillä on kokemusta käytännönläheisestä ongelmanratkaisusta. Rauha arvona on suomalaisille tärkeä. Jokainen maailman ihminen varmasti lähtökohtaisesti arvostaa rauhaa, mutta rauhalla on Suomelle kuitenkin erityinen merkitys. Tämä johtuen esimerkiksi Ahtisaaren henkilökohtaisesta esimerkistä, sekä historiallisesta kokemuksestamme maailmanvaltojen, idän ja lännen välissä. Rauhanvälitys sopii Suomelle, ja se vahvistaa maamme uskottavuutta ja painoarvoa kansainvälisessä politiikassa. Tärkeää rauhanvälityksessä on myös arvopuoli: jos arvostamme rauhaa ja meillä on hyvät edellytykset sen edistämiseen, on oikein toimia sen puolesta. Lisäksi, rauhallinen maailma on turvallinen maailma, myös Suomelle. Olenkin ehdottanut aiemmin, että Suomi kehittäisi profiiliaan rauhanvälityksen suurvallaksi.

Ahtisaaren innostava esimerkki on yksi syy sille, että Suomi on edennyt monella saralla rauhanvälityksen suhteen. Onko Suomi kasvanut rauhanvälityksen suurvallaksi? Olemme menossa ainakin hyvään suuntaan. Aktiivinen konfliktien ennaltaehkäisy ja rauhanrakennus tulevat hallitusohjelmassa esille yksinä tärkeinä ulkopolitiikan osa-alueina. Suomi on tehnyt yhdessä Turkin kanssa tämän vuoden kesäkuussa aloitteen YK:n yleiskokoukselle rauhanvälityksen tehostamisesta. Tämä tarkoittaa välitystoiminnassa aktiivisten maiden ja järjestöjen yhteistyön ja toimintatapojen tehostamista. Aloite on saanut hyvän vastaanoton YK:ssa. Se hyväksyttiin yleiskokouksessa yksimielisesti. YK:n istuntokauden puheenjohtajamaana toiminut Qatar nosti rauhanvälityksen avajaisviikon pääteemaksi.

Ahtisaari on näyttänyt koko kansakunnalle suuntaa siitä, miten Suomi ja suomalaiset voivat toimia myönteisellä vaikutuksella maailmassa. Tämä antaa meille luottamusta yleisemminkin siihen, että voimme vaikuttaa. Kuten pitkäaikainen pääministeri ja presidentinvaaliehdokas Paavo Lipponen on todennut, Suomen tulee valita aktiivisen vaikuttamisen tie kansainvälisissä suhteissaan. Rauhan edistäminen on esimerkki suomalaisesta onnistumisesta kansainvälisessä vaikuttamisessa omien arvojemme ja etujemme mukaisesti.

Blogi