Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Brysselissä 7.-8.11

09. marraskuuta 2011

Euroryhmän kokouksessa päähuomio keskittyi Kreikan ja Italian tilanteeseen. Odotamme nyt Kreikalta kirjettä, jossa Kreikan uusi hallitus ja pääpuolueet sitoutuisivat 26.10. pidetyn huippukokouksen päätöksiin. Kreikkalaisten on haluttava auttaa myös itse itseään, jotta muut maat voisivat jatkaa tukitoimia.

On ymmärrettävää, että tiukkaan talouskuuriin sitoutuminen ei ole sisäpoliittisesti helppoa. Tavalliset kreikkalaiset joutuvat kantamaan raskaan taakan Kreikan 2000-luvun velkaantumisesta. Helppoja lääkkeitä kriisin ratkaisemiseksi ei kuitenkaan ole. Tämä olisi hyvä muistaa myös kotimaan keskustelussa.

Kreikkaan verrattuna suurempi ongelma ainakin kansantalouden koon mukaan on Italia. Kurinalainen, rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä hakeva politiikka Italiassa on kaiken a ja o. Henkilöistä riippumatta onkin nyt tärkeää, että Italiassa ollaan valmiita ryhtymään päättäväisesti toimiin talouden tervehdyttämiseksi.

On ilman muuta toivottavaa, että Italian poliittinen tilanne selkeytyisi pian. Maan velkakirjojen korkeat korot kuvastavat juuri poliittisen tilanteen epävarmuutta. Jos poliittinen tilanne saadaan tasapainoon, tulevat silloin myös korot alas. Siksi ei ole pidä syytä lähteä ylidramatisoimaan sitä, jos korko käy seitsemässä tai jopa kahdeksassa prosentissa väliaikaisesti. Jos korot jäisivät tuolle tasolle pitkällä aikavälillä, niin silloin tilanne olisi toki toinen.

Ecofin-kokouksen ehkä mielenkiintoisin kysymys koski komission valmistelemaa esitystä eurooppalaiseksi rahoitusmarkkinaveroksi. Rahoitusmarkkinavero tai euroslangilla FTT (Financial Transaction Tax) on ollut Euroopan demarien ykköstavoitteita jo vuosikymmenen ajan. Olen tyytyväisenä pannu merkille, että kriisin myötä vero saa nykyään kannatusta jo muutamissa konservatiivihallituksissakin. Rahoitusmarkkinavero olisi tehokas keino, jolla keinottelua ja markkinavoimien valtaa voidaan hillitä.

Hallitusohjelmassaan Suomi on jo sitoutunut edistämään veron käyttöönottoa EU:n laajuisena. Jos tämä ei jostain syystä onnistuisi, olemme ainakin SDP:ssä valmiita harkitsemaan, millä edellytyksillä veroa voitaisiin edistää alkuvaiheessa euroalueen omana verona. Työ veron vaikutusten selvittämiseksi ja käyttöönottamiseksi jatkuu aktiivisesti nyt sekä Suomessa että Euroopassa.

Blogi