Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Eettinen markkinatalous puhuttaa myös Iso-Britanniassa

07. kesäkuuta 2013

Vieraillessani Lontoossa torstaina minulla oli mahdollisuus keskustella aiheesta muun muassa Labour-puolueen puheenjohtaja Ed Milibandin kanssa. Labour-puolue on herätellyt keskustelua samasta aihepiiristä käsitteen vastuullinen kapitalismi (responsible capitalism) alla. Visiona on korkeaan osaamisen tasoon perustuva yhteiskunta, jossa myös parempiosaiset kantavat vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista. Tällaisessa yhteiskunnassa myös työelämän vähimmäissääntelyä kunnioitetaan.

Ilmastonmuutoksen, veronkierron ja tuloerojen kasvun ongelmista vaihdoin ajatuksia Lontoon vierailuni yhteydessä myös kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Tapasin pyöreän pöydän keskustelun merkeissä muun muassa eläkerahastojen eettistä sijoittamista ja rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa ajavien sekä veronkierron vastaista työtä tekevien organisaatioiden ja ajatuspajojen edustajia.

Mielenkiintoista oli huomata, kuinka mainitsemani kolme ongelmaa ja ratkaisut niihin kytkeytyivät kiinteästi toisiinsa: ilmastonmuutoksen torjunta vaatii investointeja, mikä taas vaatii veroja, mikä puolestaan vaatii veroparatiisien sulkemista. Rahoitusmarkkinavero olisi tietysti myös yksi tapa lisäverotulojen keräämiseen.

Toin keskustelussa esille huoleni nuorisotyöttömyyden räjähdysmäisestä kasvusta erityisesti Välimeren maissa. Kreikan nuorisotyöttömyysluku on jo yli 60 prosenttia. Tarvitsemme kipeästi talouskasvua, muuten olemme vaarassa hukata kokonaisen sukupolven. Missä sitten ovat talouskasvun avaimet? Pyöreän pöydän keskustelijat vastasivat kysymykseen muun muassa vihreitä investointeja ja eläkerahastojen eettistä sijoittamista painottaen. Ehkä tärkeimpään asemaan keskustelussamme nousi kuitenkin verotusjärjestelmän päivittäminen tälle vuosisadalle, sillä nykysysteemin periaatteet luotiin ennen globaalin talouden syntyä.

Veronkierron vastaisesta työstä keskustelin tarkemmin myös kahdenkeskisessä tapaamisessa Tax Justice Networkin johtaja John Christensenin kanssa. Christensen totesi olevansa optimistinen: nyt veronkiertoon ja veroparatiiseihin päästään oikeasti käsiksi kasvaneen poliittisen paineen vuoksi. Kansainliitto yritti luoda verotukseen pelisäännöt 1920-30-luvuilla ja epäonnistui, mutta nyt on aito mahdollisuus muutokseen. Saman huomion olen tehnyt itse. Poliittinen momentum muutokselle on nyt. On konkreettisten uudistusten aika.

Blogi