Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Eriarvoisuuden kasvu pitää pysäyttää

13. huhtikuuta 2011

Päättäjäisistunnossa pitämässään puheessa tasavallan presidentti Halonen kiinnitti huomiota erityisesti eriarvoisuuden kasvuun. "Pitkäaikaistyöttömyys on nousussa. Ihmisten kasvava eriarvoisuus näkyy elämän eri puolilla: lasten ja nuorten elämässä, vanhustenhuollossa, terveyserojen kasvussa. Tämä loukkaa ihmisten käsitystä oikeudenmukaisesta kohtelusta. Säällinen työ on paras tae köyhyyden poistamiseksi ja hyvän arjen turvaamiseksi. Myös yhteiskunnan sosiaalisten turvaverkkojen on oltava kunnossa" Halonen huomautti.

Presidentti kiinnitti huomionsa ensiarvoisen tärkeään asiaan. Eriarvoistuminen on asia, johon kietoutuvat hyvin monet nyky-Suomen ongelmista. Edelleen noin neljännesmiljoona ihmistä on vailla työtä ja heistä yli 30 000 nuoria. Terveyspalveluiden saanti riippuu enenemässä määrin lompakon paksuudesta. Koulut ovat erkaantumassa hyviin ja heikompiin kouluihin. Sosioekonominen asema näkyy eliniän pituudessa. Sosiaaliset ongelmat siirtyvät yhä enemmän sukupolvilta toisille. Eheä kansakunta on jakaantumassa entistä enemmän monella tapaa. Tämä kehitys on huolestuttava ja vaatii suunnanmuutosta politiikassa.

Koska eriarvoistuminen on monesta tekijästä kiinni, yhtä hopealuotia sen pysäyttämiseen ei ole. Tarvitaan monia toimia.

SDP:n linjana on purkaa vyyhtiä työn ja oikeudenmukaisuuden keinoin. Oman ohjelmamme suhteen olen tyytyväinen siihen, että se rakentaa monista yksittäisistä ehdotuksista muodostuvan eheän kokonaisuuden. Tämä ei ole mitenkään itsestään selvää. Neljän päivän päästä näemme, mikä on kansalaisten tahto vaaleissa. On ollut hienoa huomata, että mielenkiinto SDP:n linjaa kohtaan kasvaa.

http://www.sdp.fi/eduskuntavaalit-2011/tavoitteet

Blogi