Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Eriarvoisuuden torjunta vaatii konkreettisia tekoja

02. joulukuuta 2016

Eduskunta on marraskuussa käynyt paljon keskusteluja veropolitiikasta, kun esillä ovat olleet opposition laatimat vaihtoehtobudjetit. Hallitusohjelmassa Sipilän hallitus on linjannut, että kokonaisveroaste ei nouse. Näin ollen kaikki sopeutustoimet on toteutettu julkisia menoja leikkaamalla: ne kohdistuvat ennen kaikkea pienituloisiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin ja palveluihin.

Mieleeni nousee alkuvuodesta tehty EVA:n kysely, jonka mukaan suomalaiset kokevat vahvaksi vastakkainasettelun suomalaisessa yhteiskunnassa eri tuloluokkien välillä. Tätä huolta ei nykyisellä politiikalla korjata.

Tätä taustaa vasten on tärkeää, että pääministeri Sipilä on päättänyt perustaa työryhmän eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Pelkään kuitenkin pahoin, että työryhmän perustamisessa oltiin myöhään liikkeellä. Ollaanhan valittua talouspolitiikkaa ehditty toteuttamaan jo kauan ennen kuin työryhmä pääsee edes aloittamaan työskentelynsä.

Sipilän hallituksen toteuttamat veronalennukset hyödyttävät nimittäin kaikkein eniten suurituloisimpia. Eduskunnan tietopalvelun tänä syksynä tekemän laskelman mukaan hallitusohjelman myötä neljän pienimmän tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot laskevat ja kuuden suurimman tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot kasvavat.

Siis tuloerot kasvavat. Tätä ei voida pitää oikeudenmukaisena. Vaikea on löytää myöskin perusteluja esimerkiksi hallituksen suunnitelmille keventää suurten perintöjen verotusta. Samaan aikaan kun kansaneläkkeet jäädytetään ja opinto- ja lapsilisiä leikataan, ohjataan lisää rahaa hyvätuloisille. Tätä on vaikea ymmärtää.

Edellinen Kataisen hallitus tavoitteli määrätietoisesti pienempiä tuloeroja. Olin itse neuvottelemassa hallitusohjelman yhdeksi kärkitavoitteeksi köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämistä.

Talouspolitiikan arviointineuvosto totesikin aiemmassa raportissaan, että Kataisen hallituksen vero- ja tukipolitiikalla onnistuttiin kaventamaan tuloeroja. Tämän lisäksi aktiivisia oltiin veronkierron torjunnassa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Samalla vaalikaudella onnistuttiin tekemään sopeutustoimia yli 6 miljardin euron edestä velkaantumisen hillitsemiseksi.

On selvää, ettemme nouse talousvaikeuksista vain säästämällä. Tarvitsemme talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Palkkaratkaisun ja kilpailukykysopimuksen syntyminen oli tärkeää kilpailukyvyn parantamiseksi.

Yhteiskunnan eheys on menestymisemme avain, ja siksi se täytyisi huomioida myös poliittisissa päätöksissä. Eheys ei tapahdu itsestään, vaan vaatii määrätietoisia toimia eriarvoisuuden torjumiseksi. Suomalaiset ovat valmiita taloustalkoisiin, kunhan päätökset koetaan reiluiksi ja oikeudenmukaisiksi.

Blogi