Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

EU tarvitsee minimiyhteisöverotason verokilpailun suitsimiseksi

12. marraskuuta 2014

Kansainvälinen tutkivien journalistien verkosto ICIJ on tietovuodon kautta saanut käsiinsä Luxemburgin tekemiä salaisia verosopimuksia. Ylen MOT ohjelma paljasti suomalaisten yritysten osalta nämä viime maanantaina. Euroopan komission arvion mukaan EU menettää vuosittain 1000 miljardia euroa verotuloja veronkierron ja verojen välttelyn vuoksi. Maailmalla Kepan katsauksen (10/2013) mukaan kehitysmaista vuosittain veroparatiiseihin pakenevat verottamattomat pääomat ovat yli 800 miljardia euroa eli yhdeksänkertaisesti kehitysavun kokonaismäärä.

Onneksi veronkiertoon on puututtu aktiivisesti viime vuosina sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Suomessa Kataisen hallituksessa puutuimme monikansallisten yhtiöiden sisäiseen verokikkailuun rajaamalla korkovähennysoikeutta. Lisäksi käynnistimme erillisen siirtohinnoitteluprojektin, joka toi jo ensimmäisen vuotensa aikana 80 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Lisäksi Suomi on ollut aktiivinen ja tukenut EU:n toimintasuunnitelman laatimista veronkierron torjumiseksi.

Kansainväliset toimet myös etenevät. Tällä viikolla G20 maiden johtajat kokoontuvat viikonloppuna Australian Brisbaneen ja yksi keskusteltavista aiheista on veronkierto ja verojen välttely. G20 maat yhdessä OECD:n kanssa ovat laatineet ns. BEPS ?toimintasuunnitelman, jolla puututaan veropohjan rapautumiseen ja voittojen siirtelyyn. Odotan G20 ?kokouksesta menestyksekästä tältä osin.

Myös Euroopassa lokakuun viimeisinä päivinä Saksan valtiovarainministeriö järjesti kansainvälisen veroseminaarin Berliinissä. Seminaarin tarkoitus oli lisätä automaattista tietojenvaihtoa eri maiden viranomaisten välillä ja siten torjua veronkiertoa. Automaattisella tietojenvaihdolla estettäisiin ennalta juuri paljastuneet Luxemburg ?tapaukset.

Berliinin kokouksessa 52 maata allekirjoitti julistuksen automaattisen verotietojen vaihdon aloittamisesta. Luxemburg ?tapausten kaltaista veronkiertoa voidaan torjua vain laajoin kansainvälisin sopimuksin, joten on hyvä, että näin monta maata ovat mukana Berliinin julistuksessa.

Veronkierron torjumisen lisäksi meidän pitää puuttua myös EU:n sisäiseen verokilpailuun. Verokilpailu johtaa helposti valtioiden väliseen kilpailuun verojen alentamisesta sijoitusten houkuttelemiseksi. Tästähän Luxemburginkin tapauksessa oli kysymys. Esimerkiksi Irlanti on säätänyt yhteisöveronsa 12,5%:iin ja toimii unionin laillisena yritysverokeitaana. Tällainen toiminta kiihdyttää verokilpailua ja rapauttaa hyvinvointiyhteiskunnan veropohjaa.

Saksan valtiovarainministeri Wolfgan Schäuble totesikin Berliinissä, että verokilpailu on yhtä vaarallista kuin takavuosikymmenten kilpailu valuuttakursseilla. Tämän estämiseksi tarvitsemmekin EU:ssa koordinaatiota verotuksen ja verotasojen suunnittelussa.

Näkisin Suomenkin kannalta hyvänä, että yritysverolle olisi Euroopassa yhteinen ja riittävän korkea minimitaso. Näin yritykset tekisivät investointipäätöksensä verotuksen sijasta muihin ominaisuuksiin, kuten osaamiseen ja yhteiskunnan vakauteen perustuen. Näillä mittareilla Suomi on vahvoilla ja hyvin houkutteleva paikka liiketoiminnalle.

Blogi