Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Fennovoiman rinnalla biotalouspaketti

04. joulukuuta 2014

Uutta energiaa tuotetaan myös ydinvoimalla sinä ylimenokautena, jonka nykyistä parempien energiamuotojen kehittäminen kestää. Pyhäjoen voimala on perusteltu, kun Fortumin mukaantulo turvaa myös Fennovoiman hankkeen riittävän kotimaisen omistuksen. Työllisyyssyistä meidän on huolehdittava teollisuuden sähkönsaannista, vähäpäästöisesti ja kohtuuhintaisesti.

Meidän on samalla osoitettava, että ydinvoiman lisärakentaminen ei ole pois uusiutuvien energiamuotojen tukemisesta. Uusiutuvan energian tukeminen tulee suunnata tehokkaasti. Suomen suhteellinen etu löytyy tällöin metsien ja biomassan hyödyntämisestä. Suhteessa väkilukuun meillä on maailman neljänneksi suurin biokapasiteetti.

Kun vuonna 2010 ydinvoimaratkaisun rinnalla hyväksyttiin "risupaketti", nyt ollaan viemässä eteenpäin "biotalouspakettia". Keväällä hyväksytyn biotalousstrategiamme toimenpiteissä mainitaan biotalouden innovaatiopanostukset, pääomarahoitus ja pilottiratkaisujen rahoittaminen. Näiden toimeenpanossa on lähdetty liikkeelle.

Suomen Teollisuussijoitus on saanut tälle vuodelle 50 miljoonaa euroa lisäpääomituksen. Lisäksi Tekesille on annettu pysyvä 20 miljoonan euron lisävaltuutus ja Finnveralle lisävaltuuksia viennin rahoitukseen. TEM:n energiatuki suunnataan biotalouteen, ja kehittyneiden biopolttoaineiden valmistuksen investointitukeen ollaan varaamassa erillinen 82,5 miljoonan euron sitoumusvaltuus.

Seuraavan hallituksen on hyvä jatkaa tästä ja ottaa isompi harppaus biotalouden uuden liiketoiminnan edistämiseksi. On monia hankkeita, joiden toteuttamiskelpoisuuden selvittämiseen, kehittämiseen ja käynnistämiseen tarvitaan resursseja. Yksi niistä on Kokkolan biovoimala, jota koskevan esiselvityksen maa- ja metsätalousministeriö on tilannut ja jota hallitus esitti myös EU:n komission investointipakettiin.

Vaarini hautajaisten vuoksi en osallistu huomiseen äänestykseen, mutta kantani monipuolisen energiapaletin kannattajana on ennallaan ja kaikkien tiedossa.

Blogi