Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Finnwatchin tutkimuksesta ajattelemisen aihetta

09. tammikuuta 2014

On selvää, että veroparatiisien vastainen taistelu ei ole helpoin mahdollinen tehtävä. Yhtä selvää on kuitenkin se, että taistelu kannattaa ja siinä pärjätään. Ratkaiseva tekijä on poliittinen tahto ja sitä SDP:llä on.

Euroopassa on aistittavissa asennemuutos. Voin kertoa, että muutos on parempaan suuntaan. Ympäri Eurooppaa on ymmärretty, että veroparatiisien vastainen taistelu on yhteinen asia sekä samalla kaikkien eurooppalaisten ja koko Euroopan yhteinen etu. Jokainen veroparatiisiin piilotettu euro on pois ihmisten hyvinvointipalveluista. SDP ja Euroopan sosialidemokraatit ovat vaikuttaneet vahvasti siihen, että Euroopassa ajattelee nyt me eikä minä.

Kansainvälinen kehitys siis ajaa veroparatiisit yhä ahtaammalle. Olisi toivottavaa, että suomalaisyritykset vetäytyisivät niistä pois mahdollisimman pian. Suomessa on useita esimerkkejä siitä, että yritys voi menestyä myös puhtain keinoin ? ilman veroparatiiseja. Tämä tuodaan esiin myös Finnwatchin tutkimuksessa.

SDP:n pitkään jatkunut veroparatiisien vastainen työ kotimaassa tuottaa tulosta. Tämän vuoden alusta Suomessa tulee voimaan laki, jolla rajoitetaan yritysten mahdollisuuksia siirtää voittoja korkovähennysten avulla Suomen rajojen ulkopuolelle. Siirtyminen automaattiseen verotietojen vaihtoon maiden kesken antaa viranomaisille paremmat mahdollisuudet saada tiedot henkilöiden ja yritysten sijoituksista. Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä.

Olemme painottaneet hallituksessa, että emme hyväksy veroparatiisien käyttämistä. Erityisesti eläkeyhtiöiden kytkökset veroparatiiseihin olisi asteittain katkaistava. Eläkeyhtiöiden tulisi yhdessä Fivan ja Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laatia eläkesijoitusten eettinen ohjesääntö, jonka pohjalta veroparatiisien hyödyntäminen lopetettaisiin.

SDP ja Suomi kannattavat maakohtaista kirjanpitoa. Se tarkoittaa sitä, että yritykset julkistaisivat keskeiset taloustietonsa maittain. Asia ei ole vielä edennyt EU:ssa tarpeeksi, mutta kevään EU-vaalien kautta siihen on mahdollista saada vauhtia. Me haluamme lisää avoimuutta. Me haluamme, että kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä.

Kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä nostaessaan uusia näkökulmia julkiseen keskusteluun. Finnwatchin tutkimus aiheuttaa varmasti keskustelua.

Veroparatiisien käyttö ei ole oikeudenmukaista. Verojen kiertäminen veroparatiiseja hyödyntämällä ei ole pelisääntöjen mukaista. Se on epäreilua tavallisia veronmaksajia kohtaan. Olen varma, etten ole yksin sanoessani: Me haluamme rahamme takaisin.

Blogi