Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Hallitus uudistaa viennin jälleenrahoitusta

16. syyskuuta 2012

Ensi vuoden budjetissa toteutamme useita veroratkaisuja, jotka tukevat yritysten rahoitusta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Nyt tuomme uuden instrumentin erityisesti viennin tueksi. Finnveran uudelle vienninrahoitusohjelmalle on tarkoitus myöntää 3 miljardin euron valtiontakaukset.

Varsinainen laki uusitusta viennin jälleenrahoitusjärjestelmästä on hyväksytty jo aiemmin.

Tarkoituksena on turvata suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä viennin rahoituksen osalta. Suomalaisen viennin julkisen rahoituksen kilpailukykyä verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin siis parannetaan.

Lisäämme Finnveran muskeleita. Konkreettisesti kyse on vientikaupoista. Kauppaneuvotteluissa rahoitusehtojen merkitys on kasvanut ja vientitakuu sekä korontasaus- ja vientiluottotarjous ovat useimmiten keskeisessä osassa kauppaneuvotteluja.

Suomalaisilla vientiyrityksillä tulee olla käytössään kilpailukykyinen julkisesti tuettu vienninrahoitusjärjestelmä, jotta ne menestyisivät tiukoissa tarjouskilpailuissa. Esimerkiksi yksittäisen vientikauppatoimituksen saaminen Suomeen voi merkitä tuhansien henkilötyövuosien syntymistä Suomessa. Suurten vientikauppojen vaikutus Suomen tavaraviennin arvoon voi olla myös merkittävä.

Samalla kun meidän on pidettävä kiinni julkisen talouden tasapainottamisesta, on sitä täydennettävä kasvupolitiikalla. Ilman kasvua ei synny kestävää hyvinvointia. Tähän perustuu myös hallituksen uusin toimenpide viennin tukemiseksi.

Blogi