Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Ikäihmisten asiat kuntoon

09. huhtikuuta 2019

Jokainen meistä ansaitsee saada vanhuuden turvan: se on sivistysyhteiskunnan mittari. On aivan selvää, että seuraavan hallituksen on parannettava vanhuspalveluita ja korotettava pieniä eläkkeitä. Ihmisten parissa kiertäessä on koettavissa, että tämä on nyt henki myös kansalaisten parissa.

Minulle ja SDP:lle tämä tarkoittaa sitä, että eläkeläisköyhyyden torjumiseen on suunnattava täsmätoimia. Meidän on viitoitettava tie siihen, että alle 1400 euroa kuussa ansaitsevien eläkeläisten eläkkeitä nostetaan 100 eurolla. Tärkeitä ovat myös kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksitarkistukset. Haluamme lisäksi maksukattojen yhdistämistä siten, että asiakasmaksut sekä lääke- ja matkakustannusten maksukatot yhdistetään ja lasketaan kohtuulliselle tasolle.

Minulle ja SDP:lle tämä tarkoittaa myös sitä, että vanhustenhoidon parantamiseen on suunnattava yhteisiä verovarojamme. Meidän on vihdoin kirjattava lakiin sitova hoitajamitoitus, ja henkilökunnan jaksaminen ja hyvinvointi on varmistettava jatkuvalla täydennyskoulutuksella. Palveluiden laadun valvontaa varten tarvitaan lisää viranomaisten valvontaresursseja.

Vaikka hallituspuolueet eivät mielellään keskustele tämän hallituksen toimista, on meidän todettava, että Sipilän hallituksen suunta on ollut päinvastainen. Pienituloisten eläkeläisten asema on merkittävästi heikentynyt. Indeksijäädytysten myötä täyden kansaneläkkeen ostovoimasta on kadonnut lähes 25 euroa kuukaudessa. Samalla terveydenhuollon asiakasmaksuja on korotettu liki kolmanneksella. Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus teki heikennyksiä sekä vanhuspalvelulakiin että vanhuspalvelujen laatusuosituksiin. Tällä haettiin yli 60 miljoonan euron säästöjä, ja sitä vastaavasti kuntien valtionosuuksia on leikattu yli 15 miljoonalla.

On yhteinen arvovalinta huolehtia maamme ikäihmisistä, jotka ovat arvokkaasti rakentaneet maatamme.

Blogi