Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Ilmastolailla kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa

21. toukokuuta 2014

Hallituksen energia- ja ilmastopoliittisessa ministeriryhmässä tehtiin eilen tärkeä päätös. Puolsimme ilmastolain säätämistä Suomeen. Esitys lähtee pian eduskuntakäsittelyyn.

Polttava kysymys -kansalaisliike on tehnyt hienon ja mittavan työn lain säätämiseksi. Siitä liikkeen aktiiveille on paikallaan todeta kiitos myös vetämäni kestävän kehityksen toimikunnan puolesta. Olen itse tukenut ilmastolain säätämistä ja SDP:n kanta lakiin on ollut myönteinen. Oli hienoa, että hallituksessa löytyi tälle esitykselle nyt yhteinen tuki.

Ilmastolailla luodaan pohja pitkäjänteisen, johdonmukaisen ja kustannustehokkaan ilmastopolitiikan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen avoimella ja ennakoitavalla tavalla.

Ilmastolaki nostaa lain tasolle Suomen tulevaisuuden kannalta yhä tärkeämmän politiikka-alueen päätöksenteon ja vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisen. Näin se edistää päästöjen vähentämisen tavoitteiden toteutumista sekä ilmastopolitiikan ennakoitavuutta, avoimuutta ja kustannustehokkuutta.

Ilmastopolitiikassa kaikilla tieteenaloilla sekä käytännön kokemusperäisellä tiedolla on suuri merkitys. Ilmastolailla parannetaan ilmastoa koskevan tiedon tuottamista, jalostamista ja käyttöä. Laki antaakin hyvän esimerkin laajan ja monipuolisen tietopohjan hyödyntämisestä. Samaa sukua on tänä vuonna tehty päätös talouspolitiikan arviointineuvoston perustamisesta. Hyvä politiikka perustuu tutkittuun tietoon.

Vahvistamalla ilmastopolitiikan asemaa ja osoittamalla selkeästi ilmastopolitiikan suunta myös pitkällä tähtäimellä, kannustetaan kaikkia toimijoita hakemaan entistä aktiivisemmin innovatiivisia ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumisratkaisuja. Tätä kautta synnytetään uusia mahdollisuuksia kehittää elinkeinotoimintaa mm. puhtaan teknologian alalla.

Blogi