Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Ilta presidentin kanssa

29. huhtikuuta 2014

Presidentti Martti Ahtisaari on maailmankuulu maailmanparantaja. Minulla oli tänään ilo ja kunnia keskustella hänen kanssaan Työväen Sivistysliiton tilaisuudessa pohjoismaisen mallin tulevaisuudesta. Muuttuva maailma haastaa menestyksekkään yhteiskuntamallimme. Vanhoilla rakenteilla ja käytänteillä ei enää pärjää. Siksi hyvinvointivaltiota on turvallisesti uudistaen vietävä kohti 2020-lukua.

Mielestäni keskustelusta voi tehdä kolme keskeistä johtopäätöstä. Ensimmäinen niistä koskee osaamista. Suomi on osaamisintensiivinen talous. Varhaiskasvatuksesta korkeakouluun ja aikuiskoulutukseen, paletti ja vaihtoehtojen kirjo on runsas. Nyt tämä koulutusketju pitää trimmata. Jokaista sen lenkkiä pitää tarkastella terveen kriittisesti ja aloittaa peruskivestä eli peruskoulusta. Opetusministeri Krista Kiurun alulle panema peruskoulu-uudistus on vuosikymmenen uudistus.

Toinen havainto koskee työtä. Työmarkkinamme polarisoituvat eli Suomi menettää keskipalkkaisia työpaikkoja, jotka osin korvautuvat matalan palkan ja osin korkean palkan työpaikoilla. Rakennemuutos tuntuu ihmisten iholla. Mikäli työtä, jota tänään teen, ei enää huomenna tarvita, niin tarvitaanko minua? Suomessa on entisestään vahvistettava koulutuksen ja sosiaaliturvan työkaluja, joilla auttaa ihmisiä työstä työhön ja päivittämään oman osaamisensa. Tarvitaan myös yksinkertaisesti lisää työtä.

Kolmas havainto koskee kansainvälistä yhteistyötä. Maailma on nykyään yhteinen kylä. Ongelmat ovat yhteisiä ja niin myös ratkaisut. Siksi yhä useammin tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä vaikkapa veroparatiisien, ilmastonmuutoksen tai eriarvoisuuden torjumisessa. Suomen on oltava aktiivinen vaikuttaja ammentaen pohjoismaisesta mallistamme, joka käy vientituotteeksi sinällään. Meille kuuluu paikka yhteisissä pöydissä ja ytimissä, joissa asioistamme päätetään.

Ilta presidentin kanssa vahvisti uskoani siihen, että muutos on aina myös mahdollisuus. Uudistamalla hyvinvointivaltio tänään vastaamaan globaaleja haasteita, luomme perustaa vuosikymmenten menestystarinalle tasa-arvosta, hyvinvoinnista ja työstä.

Blogi