Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Joukkoistamisella SDP avoimeksi kansalaispuolueeksi

27. huhtikuuta 2014

Yhteiskunnassa moni kokee, että puolueet eivät tarjoa aktiiviselle, vaikuttamisen nälkäiselle ihmiselle riittäviä vaikuttamismahdollisuuksia. Myös moni puolueen jäsen on ilmaissut halunsa vaikuttaa enemmän puolueen toimintaan, linjaan, tavoitteisiin ja valintoihin.

Kun ilmoittauduin puheenjohtajaehdokkaaksi kuusi vuotta sitten, kannatin yhdessä toisen ehdokkaan Erkki Tuomiojan kanssa sitä, että SDP:n puheenjohtajasta voitaisiin järjestää neuvoa-antava jäsenäänestys. Tässä hengessä jäsendemokratian edistäminen eli "avoin kansalaispuolue" oli yksi puheenjohtajuuskampanjani teema, joka on ollut keskeinen tavoitteeni näiden kuuden vuoden aikana. Olemme ottaneet tavoitteen saavuttamiseksi askeleita oikeaan suuntaan, mutta vielä on työtä reilusti jäljellä.

Poliittisesti vaikeita asioista olemme aina istuneet päättämään isolla porukalla. Puoluehallitus ja eduskuntaryhmä ovat päättäneet yhteisestä kannastamme esimerkiksi rakennepoliittiseen ohjelmaan. Toisinaan ovat meille tutut, huolelliset ja perusteelliset päätöskokoukset vieneet niin paljon aikaa, että se on herättänyt suoranaista ihmetystä ulkopuolisten silmissä. Mutta ei meidän, sillä SDP:ssä yhdessä päättämisen kulttuuri on asia, josta pidetään kiinni.

Viimeisen kuuden vuoden aikana olemme kehittäneet järjestötoimintaamme tavoitellen avoimuutta ja osallisuuden vahvistamista. Olemme järjestäneet jäsenkyselyn perustuslakikannastamme ja jäsenäänestyksen presidenttiehdokkaastamme. Olemme luoneet verkossa pidettävät webinaarit ja kehittäneet puoluekokoustyötä. Olemme uudistaneet viestintäämme, tukeneet osastotoiminnan uudistamista sekä avanneet esimerkiksi puoluevaltuustojen julkilausumatyötä wikiperiaatteen mukaisesti.

Minusta tämä työ on edelleen kesken. Uskon, että joukkoistamisen periaatteella voidaan vahvistaa SDP:tä avoimena kansalaispuolueena alhaalta ylöspäin toimivaksi kansanliikkeeksi. Onkin tärkeää kehittää jäsenten suoria vaikutusmahdollisuuksista lisäämällä jäsenkyselyitä päätösten tueksi sekä valmistelemalla poliittisia ohjelmia entistä yhteisöllisemmin. Puolueen työryhmätyön avaaminen kaikille jäsenille olisi myös tapa saada kaikkien jäsenten osaaminen käyttöön. Näiden valtakunnan politiikkaan osallistumista lisäävien toimintapojen rinnalle tarvitaan toki puolueen paikallisosastojen toiminnan kehittämistä ja jäsendemokratian huomioimista myös sillä tasolla.

Vaikuttamismahdollisuuksien symboliksi on muodostunut se, onko jäsenillä mahdollisuus vaikuttaa henkilövalintoihin, erityisesti puheenjohtajavalintaan. Tämä asia on ollut pari kertaa puolue-elinten käsittelyssä, mutta oma myönteinen kantani ei ole tullut puolueen näkemykseksi. Toivon, että tätäkin asiaa vakavasti pohditaan osana puolueen käynnistämää järjestöuudistusta, joka tulee puoluekokoukseen käsiteltäväksi.

Neuvoa-antava jäsenäänestys puheenjohtajasta palauttaisi käytännössä kansanliikkeemme valtaa kansalle eli jäsenille. Uskon sen myös palauttavan yhdessä tekemisen voimaa, kun linja- ja suuntakeskustelu väistämättä jalkautuisi jokaiseen aamupalapöytään liikkeessämme.

Blogi