Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Julkisia palveluja on suojeltava verokikkailulta

10. huhtikuuta 2016

Olemme palanneet poikamme kanssa Suomeen. Myös vanhempainvapaan aikana kansanedustajan luottamustehtävä jatkuu. Seuraan ja edistän vaalipiirimme asioita, ja osallistun yhteiskunnalliseen keskusteluun. Panama-paljastukset ovat viikon aihe: tosin minulla veroparatiisien torjunta on ollut työlistalla jo vuosia. Miksi niin?

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion ydintä ovat yhteisillä verorahoilla rahoitetut julkiset palvelut. Niillä takaamme nuorillemme tasa-arvoisen ja maksuttoman koulutuksen peruskoulusta aina korkeakouluihin saakka. Niillä takaamme sosiaali- ja terveyspalvelut niin lapsiperheille, vanhuksille kuin palkansaajille.

Julkisten palvelujen rahoittamisessa pääomien verotus on tärkeä osa verotuloja. Siksi yhteisöveropohjan rapautuminen ja yhteisöverolla kikkailevat suuryritykset heikentävät hyvinvointipalvelujen tulevaisuutta.

Siksi on hienoa, että julkisen alan työntekijöiden liitot ovat käynnistäneet EU:n laajuisen vetoomuskampanjan verojärjestelmän läpinäkyvyyden puolesta. Myös seitsemän suomalaista julkisen alan liittoa kuuluvat kampanjan käynnistäneeseen kattojärjestöön (EPSU).

Euroopan komissio julkaisi tammikuun lopussa esityksensä lakipaketiksi, jonka tarkoituksena on vähentää veronkiertoa ja aggressiivista veronvälttelyä.

Komission pakettiin kuuluu yhteistä yhteisöveropohjaa koskeva direktiivi sekä veroviranomaisten välistä tietojen vaihtoa koskeva direktiivi. Se puuttuu myös yritysten ja valtioiden välisiin verosopimuksiin ja suosittelee EU:n ulkopuolisten veroparatiisien mustaa listaa.

On tärkeää, että komissio pyrkii saamaan suuryritykset maksamaan verot niihin EU-maihin, joissa ne tekevät voittoa. On olennaista, että komissio tuomitsee voittojen keinotekoisen siirtämisen alemman verotuksen maihin korkovähennyskikkailun tai tekijänoikeusmaksukikkailun avulla.

Nyt on tärkeää luoda painetta EU:n valtiovarainministereille, jotta lakiuudistukset hyväksytään Ecofin-neuvostossa. Myös ne jäsenmaat, jotka itse hyötyvät suuryritysten verokikkailusta, on saatava lakipaketin tueksi. Siksi Euroopan laajuinen julkinen keskustelu ja vetoomuskampanja ovat tarpeen.

On kuitenkin todettava, että esityksessä on myös vakavia puutteita. Keskeisin on julkisen maakohtaisen raportoinnin puuttuminen. Komissio ei tässä vaiheessa esitä järjestelyä, jossa monikansallisten yritysten tulisi julkisesti raportoida voitoistaan ja veroistaan maakohtaisesti.

Yritysten raportointivelvoitteen liikevaihtorajaa tulee alentaa, koska nykyesitys jättää suurimman osan monikansallisista yrityksistä velvoitteen ulkopuolelle. Myös yritysten sisäisten lainojen korkovähennysten mahdollisuus tulisi rajata tiukemmin. Yhteinen minimitaso yhteisöverolle olisi myös järkevä ratkaisu.

Suuryritysten verovälttelyn torjumiseen tarvitaan eurooppalaisia ratkaisuja. EU-alueella jää verottamatta jopa 70 miljardia euroa vuodessa. Mittakaava kertoo siitä, kuinka tärkeästä hankkeesta on kysymys julkisten alojen työntekijöiden, hyvinvointipalvelujen käyttäjien ja tavallisten veronmaksajien kannalta.

Blogi