Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kansallinen työllisyysryhmä etsimään uusia keinoja

22. toukokuuta 2009

Kansallinen työllisyysryhmä etsimään uusia keinoja

Kommentoin tänään MTV3-uutisille Suomen heikentynyttä työllisyystilannetta. Finanssi- ja talouskriisin jälkiaallot ovat nostaneet ennätyksellisen nopeassa ajassa nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyyden kasvuun. Vuodessa nuorisotyöttömyyden kasvu on ollut huimat 53 prosenttia eikä talouden pohjakosketusta ole vielä edes näkyvissä.

Ensi vuodelle ennusteet puhuvat työttömyyden kasvavan lähellä kymmentä prosenttia. Samanaikaisesti eri oppilaitoksista valmistuu kymmeniätuhansia uusia nuoria työmarkkinoille, joiden tulevaisuuden näkymät, jos kiireellisiin työllistämistoimiin ei ryhdytä, ovat synkät.

Sosialidemokraatit esittävät kansallisen työllisyysryhmän perustamista työttömyyden alentamiseksi. Ryhmän ensimmäisenä tehtävänä tulisi olla esittää uusia keinoja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Ensisijainen tavoite tulisi olla erilaisten keinojen löytäminen laman välittömien vaikeuksien voittamiseen ja nuorten auttamiseen laman yli. Toisena tavoitteena tulisi olla keinojen löytäminen nuorten työkykyisyyden ja työhalukkuuden turvaaminen pidemmällä tähtäimellä.

SDP:n mielestä paheneva nuorisotyöttömyys on nostettava suomalaisen kansallisen politiikan ykkösasiaksi. Nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarvitaan uusia keinoja ja kansallista yhteisymmärrystä. Muiden EU-maiden esimerkit on hyödynnettävä uusien keinojen etsinnässä. Meillä ei ole varaa toistaa 90-luvun laman virheitä, jolloin osa nuorista jäi täysin työelämän ulkopuolelle ja liian suuri joukko pysyvästi.

Työryhmän tulisi löytää pikaisia ratkaisuja ainakin nuorten koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen, työharjoittelumahdollisuuksien parantamiseen, tuettuun työllistämiseen, työpajatoiminnan kehittämisen, nuorten yritystoiminnan käynnistämiseen, kolmannen sektorin työmahdollisuuksiin ja julkisen sektorin mahdollisuuksiin nuorten työllistämiseksi.

Kriisiryhmän jäseniksi toivomme ainakin työmarkkinajärjestöjen, työvoimahallinnon, kuntien, kirkon ja nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajia. Työllisyysryhmän esitysten pohjalta voisi käynnistyä nuorisotyöttömyyden torjuntaohjelma (NOSTO), jonka toteuttamiseen tarvittaisiin laajaa sitoutumista niin eduskunnalta, kunnilta kuin etu- ja kansalaisjärjestöiltä.

Työryhmä tarvitsee arvovaltaisen puheenjohtajan, joka on toiminut aktiivisesti nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja joka on osoittanut kansallista sovintokykyä työllisyysasioissa. Henkilön tulee nauttia laajaa yleistä luottamusta. Tällainen henkilö voisi olla entinen keskusjärjestöjohtaja Lauri Ihalainen. Esitän harkittavaksi hänen pyytämistään kriisiryhmän johtoon.

Meillä ei ole aikaa viivytellä nuorten työllistymismahdollisuuksien turvaamisessa. Työryhmän olisi hyvä jättää esityksensä jo elokuun alkuun mennessä, jotta uusista nuorisotyöllisyystoimista voitaisiin päättää jo ensi vuoden valtion talousarvion käsittelyssä. Näiden kansallisten kriisitalkoiden koollekutsujana voisi toimia joko tasavallan presidentti tai pääministeri - tai molemmat yhdessä.

Jutta Urpilainen

Blogi