Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kansanliike Robin Hood -veron puolesta

29. maaliskuuta 2010

Lauantaina kuvasin puoluejohdon ja ryhmäjohdon työnjakoa Robin Hoodin ja Pikku-Johnin yhteistyöksi. Tavoitekin on samantapainen -- eli puolustaa työtä ja oikeudenmukaisuutta, tavallisia työntekijöitä ja köyhiä sekä haastaa epäoikeudenmukaista politiikkaa toteuttava hallitus. Mitä työtä ja oikeudenmukaisuutta arvostava Robin Hood --ajattelu tarkoittaa käytännössä? Otan yhden esimerkin.

SDP hyväksyi puoluevaltuustossaan globalisaatio-ohjelman, johon sisältyy tavoite rahoitusmarkkinaverosta eli ns. Robin Hood -verosta (http://www.sdp.fi/node/1366). Tämän finanssitransaktioveron kautta rahakauppa tuotaisiin verotuksen piiriin muun kaupankäynnin tapaan. Vero koskisi kaikkea rahakauppaa mukaan lukien johdannaiset, julkiset velkakirjat ja pörssiosakkeet. Tällä ratkaisulla olisi monia positiivisia seurauksia. Se rauhoittaisi lyhytaikaisia pääomaliikkeitä eli lisäisi kestävää investointitoimintaa spekuloinnin sijaan. Näin se tukisi reaalitaloutta ja työllisyyttä. Finanssikriisin tappioita voitaisiin myös jakaa oikeudenmukaisemmin. Pienikin rahoitusmarkkinavero tuottaisi suuria summia yhteiseen hyvinvointiin.

Edistykselliset puolueet kampanjoivat rahoitusmarkkinoiden uudistusten puolesta ympäri maailmaa. Amerikasta demokraatit ovat vahvasti mukana rahoitusmarkkinoiden uudistamisessa. Euroopassa sosialidemokraatit ovat asemoitumassa vakaamman, oikeudenmukaisemman ja vihreämmän globalisaation johtavaksi voimaksi. Euroopan sosialidemokraattiset puolueet kannattavat yhdessä Robin Hood -veron toteuttamista EU-tasolla (http://europeansforfinancialreform.org/). 0,05-prosentin finanssitransaktioverolla kerättyjä varoja voitaisiin käyttää talouden elvyttämiseen, työllisyyden edistämiseen, köyhyyden vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Me tarvitsemme kansalaisten ja äänestäjien tuen tälle työlle myös Suomessa. Tämän vuoksi ehdotankin, että käynnistämme useiden kansanliikkeiden ja kansalaisjärjestöjen kampanjan Robin Hood -veron puolesta Britannian tapaan (http://robinhoodtax.org.uk/). SDP on valmis tähän kampanjaan mukaan. Varjopankkisektori ja riskien jälleenmyynti on vienyt luottamuksen, jonka palauttaminen on talouspolitiikan tehtävä. Myös Suomen hallitus tulisi saada näihin Robin Hood -talkoisiin mukaan. Helsingin Sanomien kyselyn perusteella suurin kanto kaskessa näyttäisi olevan valtiovarainministeri Jyrki Katainen (http://www.kepa.fi/uutiset/6943/). Nähtäväksi jää, löytyykö suurrikkaiden etujen puolustajaksi yksi vai useampi "Nottinghamin sheriffi"?

Blogi