Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kasvupaketti liikkeelle

02. toukokuuta 2014

Hallitus päätti kehysriihessä yhteensä noin 600 miljoonan euron kasvupaketista. Esimerkiksi liikennehankkeita ja asuntorakentamista sisältävä kokonaisuus vahvistaa työllisyyttä ja toteuttaa näin hallitusohjelman toista painopistettä.

Tänään julkistetussa lisätalousarvioesityksessäni tuosta kasvupaketista laitetaan ensimmäiset osat liikkeelle. Olympiastadionia korjataan, liikennehankkeita vauhditetaan ja aikuisten osaamisperustaa vahvistetaan aikuiskoulutukseen kohdistettavalla satsauksella.

Suomen Teollisuussijoitusta pääomitetaan ja ruokitaan näin kasvavia teollisia yhtiöitä. Tekesin kautta tuetaan muun muassa biotaloutta ja clean tech -alaa. Kasvuhakuisten ja kansainvälistyvien pk-yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Puramme myös korkeakoulujen hakijasumaa.

Nyt siis toimeenpannaan kasvupaketin sekä rakennepaketin toimia. Tuetaan kasvua ja orastavaa talousoptimismia, johon liittyen erityisesti metsäalalta olemme saaneet kuulla muutaman positiivisen uutisen. Työllisyyslisäbudjetin toimilla luodaan edellytyksiä uusille positiivisille uutisille.

Hallituksen talouspolitiikan kokonaisuus, joka koostuu hyvinvointivaltion rakenteiden uudistamisesta, uuden kasvun ja työllisyyden tukemisesta sekä julkisen talouden vahvistamisesta kantaa hedelmää, kun kärsivällisesti jaksamme tehdä työtä päätösten käytäntöön viemiseksi. Suomi hoitaa asiansa.

Blogi