Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kaupungin edun valvonta

05. huhtikuuta 2017

Kun toimin Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2015-2016, koordinoin valtuustoryhmien yhteistyötä mm. kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisessä ja uuden kaupunginjohtajan valinnassa. Kaikkia kunnioittavan yhteistyön ja Kokkola-hengen ylläpitäminen on tärkeää myös uudessa valtuustossa, jolla on edessään talouden tasapainottaminen ihmisille tärkeitä palveluja samalla kehittäen.

Toinen kysymys, jota pidin tärkeänä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävässä, oli kaupungin edunvalvonta. Olen kokenut, että erityisesti tässä kysymyksessä kansanedustajan ja kaupunginvaltuutetun tehtävät ovat tukeneet toisiaan. Olen voinut tuoda tietoa valtakunnallisesta päätöksenteosta kaupungin toimijoille, mikä on mahdollistanut oikea-aikaisen vaikuttamisen. Olen myös voinut edistää kaupungille tärkeitä asioita kansanedustajana ja ministerinä.

Satamatie ja kaksoisraidehanke ovat hyviä esimerkkejä yhteistyön tuloksista, joilla olemme onnistuneet kehittämään Kokkolan työpaikoille tärkeitä liikenneyhteyksiä. Myös teollisuudelle tärkeän satamaväylän syventämisessä ja lentoyhteyksien turvaamisessa vaikuttamistyö jatkuu hallituksen suuntaan - kuten myös sote-uudistuksen puristuksissa olevan keskussairaalan mahdollisimman laajan palvelutarjonnan ja päivystyksen puolustamisessa. Korkeakoulupalvelujemme säilyttämisessä on ollut vuosien saatossa saavutuksia, mutta niiden jatkuvuuden turvaaminen vaatii jatkuvaa työtä.

Jatketaan yhteistyötä Kokkolan parhaaksi.

Blogi