Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kehysriihestä tarvitaan tuloksia

08. huhtikuuta 2018

Sipilän hallitus kokoontuu ensi viikolla vaalikauden viimeiseen kehysriiheen. Siinä linjataan valion talousraamit tuleville vuosille. Olemme viime aikoina saaneet myönteisiä uutisia talouskasvusta ja työllisyydestä. Näihin ovat vaikuttaneet niin viime kuin tämän vaalikauden päätökset mutta ennen kaikkea maailmantalouden kasvu. Valitettavasti kaikki suomalaiset eivät ole kuitenkaan päässeet kasvusta osallisiksi.

Olen tällä vaalikaudella useaan otteeseen arvioinut Sipilän hallitusta kriittisesti siitä, että se ei ole ottanut eriarvoisuuden torjuntaa vakavasti. Kun Kataisen hallitukselle eriarvoisuuden torjunta oli kärkihanke, ei Sipilän hallitus vaikuttanut olevan kiinnostunut priorisoimaan asiaa kovin korkealle. Olikin askel oikeaan suuntaan, että pääministeri Sipilä nimitti työryhmän pohtimaan eriarvoisuuden torjuntaa ja toimenpiteitä siihen.
Juho Saaren johtaman eriarvoisuustyöryhmän raportti sisälsi paljon hyviä toimenpide-ehdotuksia: sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttämistä, työttömyyden torjumista osaamistason nostolla, toimivampaa kotouttamispolitiikkaa ja huomion kiinnittämistä nuorten osallisuuteen yhteiskunnassa.

Politiikassa on kuitenkin aina kyse arvovalinnoista, mikä konkretisoituu siinä, mihin rahat riittävät. Työryhmän työlle asetettu raami kustannusneutraaliudesta rajasi varmasti myös työryhmän esittämää toimenpidevalikoimaa. Jotta Sipilän hallitus lunastaa uskottavuuden eriarvoisuuden torjunnassa, tarvitaan siltä konkreettisia päätöksiä jo tämän vaalikauden aikana.

Yksi näytön paikka onkin ensi viikon kehysriihi. Konkreettisina toimenpiteinä riihessä kannattaisi harkita toimenpiteitä heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi, oppivelvollisuusiän pidentämistä ja nuorisotakuun pelastamista.

Sipilän hallituksen aikana veronkevennyksistä ovat hyötyneet eniten suurituloiset, kun taas menoleikkaukset ovat kohdistuneet sosiaalietuuksiin ja heikommassa asemassa oleviin. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta. Kehysriihessä pitäisikin luopua sosiaaliturvan leikkauksista tuleville vuosille.
Toiseksi oppivelvollisuusiän pidennyksellä voidaan huolehtia siitä, että yksikään alaikäinen nuori ei putoa turvaverkkojen ulkopuolelle. Tämä on tehokas tapa myös huolehtia siitä, että suomalaisten osaamistaso kääntyy jälleen nousuun.

Kolmanneksi viime vaalikaudella luotu ja tällä vaalikaudella lähes kokonaan alas ajettu nuorisotakuu ansaitsee vielä uuden mahdollisuuden. Sen tulokset puhuvat puolestaan: peruskoulun jälkeen koulutusta jatkavien osuus nousi nuorisotakuun aikana suuremmaksi kuin koskaan ja etsivä nuorisotyö tavoitti ja ohjannut eteenpäin vuosittain yli 20 000 ?€?kadonnutta?€? nuorta.

On tärkeää, että politiikka koetaan oikeudenmukaiseksi. Tämän lisäksi tasa-arvoisuus on keskeinen syy sille, miksi Suomi historiansa aikana on menestynyt niin monella mittarilla. Oikeudenmukaiset yhteiskunnat ovat myös kansalaisilleen turvallisempia, kuin esimerkiksi suurten tuloerojen maat. Muun muassa näiden vuoksi eriarvoisuuden torjunta kannattaa ottaa vakavasti.

Blogi