Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Keskustelu eläkeindeksistä on täysin oikeutettu

15. huhtikuuta 2011

Kun paneelissa puheenjohtajilta kysyttiin, lupaatteko palaamisen puoliväli-indeksiin, sitä en ensi vaalikaudelle pystynyt lupaamaan. Sosiaalidemokraatit pitävät välttämättömänä, että tulevan eläkejärjestelmän tarkastelun yhteydessä selvitetään myös indeksijärjestelmien epäkohtien korjaamista. Erityisesti haluaisimme parantaa pienimpiä työeläkkeitä.

Eläkeläisten huoli toimeentulostaan on aito ja oikeutettu. Sosiaalidemokraatit esittivät jo viime joulukuussa, että asetettaisiin ryhmä, joka kävisi läpi asiallisesti ja luotettavasti eri indeksivaihtoehdot ja niiden seuraukset.

Esitimme myös, että eläkeläisjärjestöt otettaisiin tähän työhön mukaan. Samalla on torjuttava esitykset tasaverojen korottamisesta edelleen. Arvonlisäverojen korotukset ovat nostaneet hintoja, ja energiaverojen nostamisen myötä itse kunkin sähkölasku on kallistunut. Sosiaalidemokraatit ovat vastustaneet tehtyjä korotuksia ja tarjoavat niille oikeudenmukaisempaa vaihtoehtoa.

Blogi