Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kestävän kehityksen tavoitteita edistetään monella rintamalla

22. syyskuuta 2019

Kuluvalla viikolla Rinteen hallitus kokoontui ensimmäiseen budjettiriiheensä ja teki ensimmäisen budjettiesityksensä. Esityksessä puututaan moniin pitkään hiertäneisiin epäkohtiin, joista me kansanedustajatkin saamme viestiä viikoittain ─ kuten työttömien aktiivimalli, pieneläkeläisten riittämätön toimeentulo, tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus, koulutusleikkaukset ja kuntatalouden ahdinko.

Budjettiesityksessä hallitus suuntaa katseet tulevaisuuteen. Taloudellista kestävyyttä tavoitellaan työllisyyspaketilla, jonka keinovalikoima hyödyntää muiden Pohjoismaiden hyviä kokemuksia satsauksista työllisyyspalveluihin. Ekologista kestävyyttä haetaan liikennepoliittisilla panostuksilla raiteisiin ja kyvyeeseen liikenteeseen. Tulevaisuuden sosiaalista kestävyyttä vahvistetaan muun muassa pidentämällä oppivelvollisuutta.

Oma keskittymiseni on komissaariehdokkuuden myötä kohdistunut siihen, miten tuetaan globaalia kestävää kehitystä ja jätetään siihen tulevaisuudessa vahva eurooppalainen kädenjälki. Euroopan komission tulevan puheenjohtajan Ursula von der Leyenin minulle esittämässä kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin tehtävässä yhdistyvät talous ja ulkosuhteet, eli ne kaksi isoa teemaa, joiden kanssa olen saanut työskennellä aiemminkin urallani toimiessani valtiovarainministerinä, eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsenenä ja viime vuosina ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana.

Kumppanuuksien rakentaminen jännitteisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen oikeutus ja monenkeskisen yhteistyön hyödyt kyseenalaistetaan, on kiistämättä haaste. Toisaalta elämme myös aikaa, jossa yhä selvemmin ymmärretään, että Suomen ja Euroopan kohtalon kysymyksiä ei ratkaista pelkästään Suomen ja Euroopan rajojen sisäpuolella. Ilmastonmuutos ja uudet turvallisuusuhat eivät pysähdy maiden
maantieteellisille rajoille.

Viime aikoina erityisesti brexit on herätellyt meitä eurooppalaisia näkemään, että yhtenäisyys ja yhteistyö ovat asioita, joita kannattaa vaalia ja joissa on tärkein voimavaramme. Tätä voimavaraa EU:n tulisi hyödyntää myös rajat ylittävien haasteiden ratkaisemissa. Työkalut löytyvä, sillä EU on kehityspolitiikan jättiläinen, joka vastaa noin puolesta maailman kehitysavusta.

Yksi von der Leyenin johtaman seuraavan Euroopan komission työlistan painotuksista on juuri rakentaa ja vahvistaa kansainvälisiä kumppanuuksia. Tähtäämme entistä vaikuttavampaan yhteistyöhön ja kehityserojen kuromiseen, mutta myös molemminpuolisten hyötyjen saavuttamiseen. EU on ensisijaisesti arvoyhteisö, joten roolissamme kehityspolitiikan suunnannäyttäjänä voimme edistää taloudellisen kehityksen ohella myös meille tärkeitä arvoja kuten esimerkiksi rauhaa ja tyttöjen ja naisten oikeuksia.

Seuraavaksi edessä ovat Euroopan parlamentin kuulemiset, joissa parlamentin valiokunnat ja niissä vaikuttavat eurooppalaisten vaaleilla valitsemat mepit ”työhaastattelevat” komissaariehdokkaat. Valmistautuminen kuulemisiin on jo kovassa vauhdissa ja odotan innolla hedelmällistä vuoropuhelua parlamentin ja parlamentaarikkojen kanssa.

Blogi