Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kestävyysmurros edellyttää reilua siirtymää

31. maaliskuuta 2019

Edessämme on vääjäämättä iso murros. Tuo murros voi valinnoistamme riippuen saada kaksi eri muotoa.

Ensimmäinen murros aiheutuu, jos annamme ilmastokriisin, lajien sukupuuttoaallon ja luonnonvarojen hupenemisen edetä nykyiseen tapaan. Silloin joudumme sopeutumaan siihen, että yhteiskuntiemme perusta horjuu ympäristövahinkojen kärjistyessä.

Toinen murros seuraa puolestaan siitä, jos päätämme jälleenrakentaa taloutemme toimimaan ympäristön reunaehtojen mukaan. Sopeutumisen tarve on tässäkin tapauksessa iso, mutta vaikutukset ovat paljon myönteisempiä.

Me valitsemme jälkimmäisen murroksen. Kestävyyskriisin ratkaiseminen on verrattomasti parempi vaihtoehto niin työllisyydelle, taloudelle kuin hyvinvoinnillekin.

Isot muutokset eivät ole koskaan helppoja. Moni asia pitää totutella tekemään uudella tavalla, moni investointi pitää miettiä uusiksi.

Maamme on esimerkiksi rakennettava keskipitkällä aikavälillä hiilineutraaliksi. Siksi meidän pitää siirtyä ripeästi fossiilisista polttoaineista ja turpeesta vähäpäästöiseen energiaan. Samalla meidän pitää vähentää päästöjä kaikilla aloilla: liikenteessä, teollisuudessa ja maataloudessa.

Talouden jälleenrakennus tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Kestävien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto luovat uusia työpaikkoja, yrityksiä ja vientituloja. Suomalaisilla yrityksillä on maailmanluokan osaamista mm. älykkäistä sähköverkoista, kestävistä biopolttoaineista, puurakentamisesta ja vähäpäästöisistä elintarvikkeista sekä akkuklusterista arvoketjun eri vaiheissa.

Osalle muutos voi kuitenkin olla myös tukala. Jos oma työpaikka perustuu nykyään kivihiilen käyttöön, päästöjen vähentäminen voi vaikuttaa uhkalta. Jos omassa arjessa tarvitsee vanhaa dieselautoa, puheet sähköautoista voivat tuntua arveluttavilta.

Siksi päättäjien pitää taata murroksen keskellä reilu siirtymä. Kaikille on haettava polku vanhasta taloudesta uuteen. Ketään ei saa unohtaa.

Esitämme, että seuraava hallitus laatii Suomelle reilun siirtymän tiekartan. Sillä on turvattava, että vastaamme hyvinvointiamme uhkaavaan kestävyyskriisiin ripeästi ja määrätietoisesti, mutta teemme sen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Konkreettisemmin ehdotamme neljää asiaa.

Ensinnäkin tiekartta pitää valmistella laajassa yhteistyössä. Mukaan keskusteluun tarvitaan mm. Suomen eri alueet ja työmarkkinajärjestöt.

Toiseksi tiekarttaa varten pitää kartoittaa se, keitä kaikkia ihmisiä siirtymä erityisesti koskee – ja uhkaako taakka muodostua osalle kohtuuttomaksi. Näin osataan paremmin mitoittaa ja kohdentaa toimenpiteitä.

Kolmanneksi tiekartassa pitää esittää keinot, joilla murroksen haitallisia vaikutuksia pehmennetään ja hyvitetään. Se voi tarkoittaa esimerkiksi parempaa tukea öljylämmityksestä maalämpöön siirtyville tai vähäpäästöiseen autoon vaihtaville tai parannuksia perusturvaan.

Neljänneksi tiekartassa pitää satsata merkittävästi kestävän talouden edellyttämään osaamiseen. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus kouluttautua uusiin tehtäviin ja yrityksillä mahdollisuus kehittää uusia ratkaisuja.

Edessämme on iso murros joka tapauksessa. Haluamme, että takaamme kaikille suomalaisille reilun siirtymän uuteen, kestävään talouteen.

Oras Tynkkynen (vihr.)
Jutta Urpilainen (sd.)

Blogi