Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kokkola-hengessä jatkaen, toimintatapoja kehittäen

18. tammikuuta 2015

Omalta osaltani toivon, että valtuusto johtaa kaupunkia jatkossakin Kokkola-hengessä. Kokkola-henki tarkoittaa julkisen sektorin ja yrityssektorin hyvää yhteistoimintaa työpaikkojen turvaamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Tätä innostavaa ilmapiiriä teollisuusväki toivoo koko Suomeen (Kokkola.fi 1/2015). Laadukkaiden palveluiden tuottamisessa Kokkola-henki on kaupunkilaisten äänen kuulemista, hyvää yhteistoimintaa henkilöstön kanssa sekä yhteistyötä yli kieli- ja maakuntarajojen.

Koen, että valtuuston puheenjohtajan tehtävänä on myös kehittää valtuuston toimintatapoja. Valtuutettujen vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi teemme kyselyn tiedonkulun ja työtapojen kehittämisestä. Valtuustoa on hyvä kuulla jo asioiden valmisteluvaiheessa: tähän sopivia työskentelytapoja ovat mm. valtuustoseminaarit, iltakoulut tai lähetekeskustelut. Myös kaupunginhallituksen kyselytunti voisi olla yksi keino lisätä keskusteluyhteyttä valtuuston ja hallituksen kesken.

Haluan kehittää myös valtuuston puheenjohtajiston yhteistyötä ja työnjakoa. Olisi luontevaa, että puheenjohtajisto järjestää yhteisiä kuulemisia niin henkilöstölle kuin asukkaille eri kaupunginosissa. Varapuheenjohtajilla tulee olla oma roolinsa myös edustustehtävissä, jotta puheenjohtaja voi olla veturina kaupungin edunvalvontatyössä. Uskon, että kansanedustajan tehtävä Helsingissä tukee tätä Kokkolan edunvalvontaveturin roolia.

Valtuusto päättää uudesta puheenjohtajasta seuraavassa kokouksessaan. Näillä ajatuksilla olen ilolla käytettävissä uuteen tehtävään - jatkamaan työtä kaupunkilaisten parhaaksi. Uusi kuntalaki, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä koulutus- ja vanhuspalvelujen kehittäminen leimaavat tulevaa kaksivuotiskautta.

Hyvää yhteistyötä toivoen,

Jutta Urpilainen
Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja (sd.)

Blogi