Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Pride on riemua ihmisoikeuksien puolesta

09. toukokuuta 2018

Ihmisoikeudet ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja oikeuksia meille kaikille. YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Niiden toteutuminen näyttää kuitenkin riippuvan paikasta ja ajasta.

Yksi näköala paikkojen erilaisuuteen avautui, kun vierailin helmikuussa rauhanvälityksen erityisedustajana etiopialaisella pakolaisleirillä. Sota ja vaino olivat saaneet ihmiset jättämään kotinsa ja pakenemaan. Pakolaisleirillä pääsy terveyspalveluihin ei ollut läheskään tavoitetasolla, eikä kaikki lapset päässeet käymään koulua. Siksi kansainvälistä solidaarisuutta ei saa unohtaa, kun puhumme ihmisoikeuksista.

Toinen näköala ajan merkitykseen avautuu siitä, miten erilaisissa parisuhteissa elävien asema on kehittynyt sitä aikana, kun olen toiminut politiikassa. Myös naisten ihmisoikeuksien epäkohtiin on alettu puuttua aikaisempaa napakammin. Etnisten taustojen väliseen tasa-arvoon olemme heränneet lisääntyneen muuttoliikkeen myötä: rasismin vastainen työ on kokenut uuden aallon.

Tämä herättää toivoa siitä, että me yhteiskuntina voimme oppia koko ajan herkemmäksi tunnistamaan epäkohtia ja korjaamaan niitä. Kaikessa keskustelussa tulee säilyttää keskinäisen kunnioituksen arvo.

Pridessa on kyse ihmisoikeuksista. Jokainen voi olla oma itsensä. Kaikkia tulee kunnioittaa, ja jokaisella on oikeus toteuttaa itseään ja unelmiaan. Tulla tasa-arvoisesti kohdelluksi. Ideaalitilanteessa ei tarvittaisi kulkueita vaan jokainen päivä olisi yhdenvertainen. Näin ei kuitenkaan ole. Kulkueeseen osallistuminen on kannanotto ihmisyyden puolesta ja meidän kaikkien ihmisoikeuksien puolesta.

Pride-tapahtumilla on maailman muuttamisessa kunniakas historia: ne saivat alkunsa New Yorkissa vuonna 1969. Sen jälkeen 1980-luvulla ne muuttuivat nykyisen kaltaisiksi julkisiksi juhliksi, joita juhlitaan ympäri maailmaa. Kulkueita on järjestetty Pohjanmaan alueella myös Vaasassa ja Pietarsaaressa. Siksi onkin erityisen hienoa, että ihmisoikeuksien juhla näkyy nyt myös Kokkolassa. Olkoon tämä muistutus siitä, että jokaisella kokkolalaisella on vapaus olla oma itsensä.

On suuri ilo ja kunnia toimia ensimmäisen Kokkola Priden suojelijana. Pidetään lippu korkeana ja sateenkaarevana! Tehdään tästä kulkueesta kokkolalaisten näköinen, ehkäpä perinne jatkuvaksi tuleville vuosille.

Blogi