Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Koulutuksen kunnianpalautus

04. huhtikuuta 2019

Kaikki puolueet lupasivat 2015 vaalien alla, että koulutuksesta ei enää leikata. Lupaukseen sitoutuivat myös keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ja tuolloinen pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb. Kuinka sitten kävikään? Sipilän hallitus on leikannut koulutuksesta tällä vaalikaudella yli 800 miljoonaa euroa.

Leikkauskohteita mainitakseni: varhaiskasvatus, perusopetuksen ryhmäkokoavustukset, oppisopimuskoulutus, ammatillinen koulutus – josta on leikattu massiivisesti –, korkeakoulujen tutkimustoiminta ja korkeakouluverkko, Suomen Akatemia, opintotuki. Lisäksi indeksikorotusten jäädytykset ovat pahentaneet entisestään koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen kärsimää iskua.

Leikkauslistan jokainen kohta ansaitsee oman pohdintansa. Nostan tässä esiin ammatillisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen.

Ammatillisen koulutuksen reformi oli yksi tämän hallituskauden keskeisimmistä koulutuspoliittista uudistuksista. SDP kantoi pitkin matkaa huolta tavasta, jolla reformi tehtiin. Ensin leikattiin rahat ja sitten vasta toteutettiin uudistus. Tämän seurauksena suurimpina kärsijöinä ovat oman onnensa nojaan jätetyt opiskelijat. Itse reformin tarpeellisuudesta oli suuri yhteisymmärrys, mutta se olisi pitänyt toteuttaa hallitummin ja pidemmällä aikavälillä. Korjausliikkeenä panostuksia tulee suunnata erityisesti henkilökohtaistamiseen, lähiopetuksen määrään, työssä tapahtuvan oppimisen ohjaukseen sekä erityisen tuen tarpeessa oleviin opiskelijoihin.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen on yksi tärkein koulutuspolitiikan tavoite. Nykyhallituksen tekemät heikennykset ovat johtaneet henkilöstön liian vähäiseen määrään, liian suuriin ryhmäkokoihin, vaihtelevaan laatuun, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen sekä henkilöstön jaksamiseen. Työn arvostus ja palkkaus eivät vastaa tehtävän merkityksellisyyttä ja vaativuutta. Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku pitää palauttaa tasolle, joka mahdollistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen.

SDP:n Osaamispolku 2030 –visiossa esitämme monia muita keinoja koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi Suomessa, muun muassa joustava koulupäivä peruskouluun ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle, jotta kaikki nuoret saavat nyky-yhteiskunnan vaatiman koulutuksen ja osaamisen.

Koulutus ja sivistys ansaitsevat kunnianpalautuksen, ja me olemme valmiita käymään keskustelua muiden puolueiden kanssa siitä, millaisin eväin osaamispolkua rakennetaan Suomessa vuoteen 2030.

Blogi