Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kuntakierrokselta eväitä "työreppuun"

18. marraskuuta 2018

Sain vastikään valmiiksi jokavuotisen kierrokseni vaalipiirimme kaikissa 40 kunnassa. Monissa kunnissa olen käynyt kuluneen vuoden aikana useita kertoja. Keskustelut kuntalaisten ja kuntapäättäjien kanssa sekä vierailut yrityksissä ja työpaikoilla antavat arvokasta ensikäden tietoa siitä, mitä vaalipiirimme eri osiin kuuluu. Samalla "työreppuuni" kertyy erilaisia asioita hoidettavaksi.

Kierroksen jälkeen olen entistä vakuuttuneempi siitä, että alueellamme työllisyydessä menee paremmin kuin monella muulla alueella Suomessa. Myös teollisuutemme elinvoima on vahva. Vierailin monissa yrityksissä, joiden päähuoli liittyikin siihen, mistä saada tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa. Kävin usean yrittäjän kanssa keskustelun siitä, miten voisimme houkutella ihmisiä muuttamaan alueemme maakuntiin.

Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyy erityisesti ammatillinen koulutus. Tällä vaalikaudella toteutetussa ammatillisen koulutuksen uudistuksessa tehtyjä virheitä on alettava korjata heti ensi vaalikaudella. Voimme pärjätä työelämän murroksessa vain laadukkaalla ammatillisella koulutuksella. Meidän on tiedostettava myös se, että korkeakoulujen keskittämisvaateet ovat kasvaneet ja yhä enemmän edellytetään korkeakoulujen toimipaikkojen harventamista ja jopa korkeakoulujen yhdistämistä. Siksi on tärkeä miettiä, miten turvaamme Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja ammattikorkeakoulu Centrian palvelut. Niiden rooli korkeakoulupalveluiden ja tutkimuksen tuottajana on keskeinen elinvoimamme vahvistamisessa ja osaamistason nostamisessa.

Toinen pääviesti kuntakierroksella liittyi liikenneverkkoon. Jotta myönteinen kehityksemme voi jatkua myös tulevaisuudessa, edellyttää se toimivia liikenneyhteyksiä. Ei ole liioiteltua sanoa, että liikenneverkosto on talouden verisuonisto. Siksi tarvitsemme raide- ja ratapihainvestointeja, joista Kokkolan edustajat ovat neuvotelleet tälläkin viikolla, maanteiden pääväylien sekä alemman asteisen tieverkon kunnossapitoa, lentoliikenteen turvaamista ja kehittämistä sekä satamien väylien kunnossapitoa.

Eniten epävarmuutta kunnissa näyttää liittyvän ajankohtaiseen kuntatalouteen sekä sosiaali-ja terveydenhuollon palveluihin. Monessa kunnassa kannetaan huolta lähipalveluiden tulevaisuudesta eli keskitetäänkö palveluita ja miten turvataan palvelut omassa kunnassa. Tästä on kysymys, kun puhutaan esimerkiksi Kannuksen ja Tunkkarin terveyskeskusten vuodepaikoista tai Kokkolassa olevan Lepolan tulevaisuudesta.

Kyllä Soiten asema on noussut myös vierailuilla esille. Sipilän hallituksen antama asetus leikkaustoimintojen keskittämisestä huolestuttaa, kun sen pelätään vähentävän kirurgisia palveluita keskussairaalassa Kokkolassa. Maan hallituksen linjaukset ovat myös vähentäneet merkittävästi Malmin erikoissairaanhoidon palveluita Pietarsaaressa. Kokkolan keskussairaalan ja Malmin aluesairaalan yhteistyöstä voisivatkin oikealla työnjaolla hyötyä molemmat sairaalat ja niiden palveluja käyttävät kansalaiset. Toivon Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkien virkamies- ja luottamushenkilöjohdon ottavan asiassa aktiivisen roolin.

Vaikka Keski-Pohjanmaalla ja Pietarsaaren seudulla menee monella tapaa hyvin, riittää meilläkin haasteita sekä tarpeita entistä aktiivisemmalle edunvalvonnalle. Kiitän kaikkia kuntakierroksellani kohtaamiani henkilöitä. Sain taas runsaasti uutta tietoa, ja opin paljon. Yhteistyö kotiseutumme hyväksi jatkuu.

Blogi