Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Lähtölaukaus periaatekeskusteluun

30. huhtikuuta 2014

Tänään julkistimme Vasemmiston tulevaisuus -kirjan. Se sisältää puheenvuoroja hyvin erilaisilta vaikuttajilta. Mukana on poliitikkoja, tutkijoita ja palkansaaja-aktiiveja. Kirja on yksi osa SDP:n periaateohjelman uudistamista.

Sosialidemokraattisella puolueella on erittäin merkittävä rooli suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksessä. Nyt on pohdittava, mihin suuntaan haluamme viedä hyvinvointivaltiota jatkossa. Periaateohjelma on uudistettu viimeksi vuonna 1999. Maailma muuttuu nopeaa tahtia. On siis syytä päivittää myös periaateohjelma tämän päivän haasteisiin.

Haluan ottaa kaksi esimerkkiä näkökulmista, jotka uudistustyössä luontevasti nousevat esiin. Niiden käsittely periaateohjelmassa auttaa pohjoismaisen mallin uudistustyötä.

Ensimmäinen päivitys tarve liittyy eriarvoisuuteen, joka uusimpien tutkimusten mukaan kärjistyy palkkatuloja saavien ja pääomatuloja saavien väliseksi ongelmaksi. Pikettyläinen veropolitiikka pääomatuloille ja perinnöille sekä kansainvälinen veroyhteistyö ovat välineitä tässä työssä, jolla on vaikutuksia myös talouskasvuun ja hyvinvointivaltioiden rahoitukseen.

Toinen liittyy Euroopan unioniin. SDP:n arvot ja tavoitteet ovat pitkälti kiinnittyneet hyvinvointivaltion ajatukseen. Nyt kun globalisaatio ja eurooppalaiset sisämarkkinat ovat todellisuutta, SDP:n periaatteita on syytä peilata tässä ajassa.

EU-jäsenyyttä on ensi vuonna eletty jo 20 vuotta. Kunnan ja valtion lisäksi periaateohjelmassa onkin syytä käsitellä periaatteidemme valossa myös Euroopan unionin ja sen instituutioiden rooleja. Periaateohjelman uudistustyössä tulisi pohtia SDP:n roolia pohjoismaisen mallin viemisessä Euroopan unioniin ja toisaalta arvioida SDP:n näkökulmasta Suomen roolia ylikansallisessa turvallisuusyhteistyössä.

Kysymyksiä on lukuisia. Missä on suomalaisen työn tulevaisuus? Miten suomalaista kasvatusta, sivistystä, hoivaa ja koulutusta parannetaan jatkossa? Miten oikeudenmukaisuutta voidaan lisätä sosiaalipolitiikalla?

Tähän keskusteluun ja näihin kysymyksiin tartumme kirjalla. Toivottavasti se vauhdittaa koko kansanliikkeemme keskustelua, ruohonjuuritasolta ylös asti. Me rakennamme tulevaisuuden tienviittoja. Kannattaa olla mukana vaikuttamassa askelmerkkeihin, joita hyvinvointivaltion uudistamisessa huomenna ja ylihuomenna otetaan.

Blogi