Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Laitetaan Eurooppa töihin!

14. huhtikuuta 2014

SDP julkisti tänään EU-vaaliohjelmansa sekä viimeiset kaksi erinomaista ehdokasta. Nyt lähdemme Anna-Kristiinan ja Reijon täydentämällä joukkueella tavoittelemaan kolmea meppipaikkaa. Europarlamentissa Euroopan sosialidemokraatit tavoittelevat vakavasti suurimman ryhmän paikkaa.

Olen kiertänyt keväällä Suomea myös EU-vaalien merkeissä. Sosialidemokratia Euroopassa -tilaisuuksissa olen huomannut, että Eurooppa todella puhuttaa suomalaisia. Tämä on erittäin hyvä asia myös eurovaalien kannalta. On tärkeää saada nostettua äänestysaktiivisuutta. Sosialidemokraattien perusviesti on: laitetaan Eurooppa töihin! Työhön ja kasvuun nojaten voimme huolehtia eurooppalaisesta hyvinvointimallistamme.

Nostan seuraavassa esille kolme asiaa, jotka ovat edellytyksiä kestävälle kasvulle, työlle ja hyvinvoinnille. Ensimmäinen on EU:n perusolemus rauhanprojektina. Ukrainan kriisin myötä tämä on nyt palautunut ihmisten mieliin. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka punnitaan tosissaan. Pidän tärkeänä sen vahvistamista ja ennen kaikkea unionin yhtenäisyyden vahvistamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Rauhallinen ja vakaa Eurooppa on hyvinvoiva Eurooppa.

Toinen näkökulma on oikeudenmukaisuuden vahvistaminen. Kasvava globaali ilmiö on eriarvoisuuden kasvu. EU:n pitää olla työkalu oikeudenmukaisuuden vahvistamisessa. Reilu kilpailu hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijää. Tärkeää on harmaan talouden sekä verokierron ja veroparatiisien kitkeminen. Ne ovat vastenmielisiä ilmiöitä, jotka rajat ylittävinä eivät ole yksittäisten kansallisvaltioiden ratkaistavissa. Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, ja tarvitaan EU:ta rakentamaan eettisempää markkinataloutta.

Kolmas asia on demokratia. Nyt unioni on ihmisten mielissä liikaa mustia autoja ja eliitin kokouksia. EU:n on oltava ihmisten projekti, ei markkinoiden projekti. Esimerkiksi nuorisotyöttömyys on monessa maassa sietämättömän korkea. Nuorisotakuu onkin saatava voimaan Euroopan laajuisesti. Kestävää kasvua on rakennettava huolehtimalla samalla kansalaisen, työntekijän ja kuluttajan oikeuksista. Tarvitaan enemmän demokratiaa markkinatalouteen, eikä enemmän markkinataloutta demokratiaan.

Vahvistetaan siis sosiaalista Eurooppaa. Laitetaan Eurooppa töihin. Tartutaan mahdollisuuteen, joka vaalien myötä edessämme avautuu. Muutos on mahdollinen. Euroopan tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Tehdään se yhdessä.

Blogi