Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Lapsiperheiden arkea tuettava

02. huhtikuuta 2015

Valtiovarainministerinä halusin selvityttää erillisten selvitysmiesten avulla yhtä asiaa, jota pidin kokonaistaloudellisesti tärkeänä. Kyseessä oli lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen. Uskon, että varhainen tuki lapsiperheille maksaa itsensä takaisin, koska näin ehkäistään ongelmia ennalta.

Tämän vuoksi neuvolatoimintaa tulee vahvistaa kotiäitien ja -isien tukemiseksi. Päivähoitomaksuissa on helpotettava osa-aikatyötä tekevien tarvetta osa-aikahoitoon. Kouluissa tulisi lasten yksilökohtaista tukea edistää rajoittamalla ylisuuria luokkakokoja.

Myös syrjäytymisen periytymistä tulee ehkäistä. Työttömät vanhemmat tarvitsevat tukea työnhaussa. Sen lisäksi sosiaalityössä tulee antaa monipuolista tukea esimerkiksi kahden pitkäaikaistyöttömän vanhemman perheelle.

Panin merkille Lapsen ääni 2015 -kyselyn, jonka mukaan köyhissä perheissä elävien lasten yhdenvertaisuus ei toteudu lasten harrastuksissa, muussa vapaa-ajan toiminnassa eikä koulussa.

Lasten liikunta- ja kulttuuriharrastusten maksut ovat karkaamassa käsistä, minkä vuoksi vähävaraisten perheiden lapset ovat joutuneet luopumaan harrastuksista. Harrastuskerhojen lisääminen kouluissa on tärkeä osa tasa-arvon turvaamista. Yhteiskunnan tuki lasten liikunnalle ja kulttuurille on perusteltua sekä terveyden, tasa-arvon että lasten itsetunnon kehittymisen vuoksi.

Olisikin yhteiskunnallisen keskustelun paikka pohtia lasten liikunta- ja kulttuuritakuun toteuttamista. Liikunnan ja kulttuurin pitäisi olla jokaisen lapsen oikeus varallisuudesta riippumatta.

Blogi