Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Lapsiperheiden köyhyyteen suhtauduttava vakavasti

11. huhtikuuta 2019

Olen tuonut eri yhteyksissä esiin huoleni eriarvoisuuden kasvusta. Sen lisäksi, että lapsiperheköyhyys on köyhyyden haitallisin muoto, on se myös köyhyyden sydäntä särkevin muoto. Pelastakaa Lapset ry:n kyselyssä lähes 70 % vähävaraisten perheiden lapsista kertoi joutuneensa kiusatuksi. THL:n ja Turun yliopiston tutkimus puolestaan osoittaa, että vauva-aikana eli alle kolmivuotiaana koettu köyhyys voi ilmetä nuoruudessa teiniraskauksina, mielenterveysongelmina, peruskoulun varaan jäämisenä ja rikoksina.

Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt viime vuosina hälyttävästi. Tilastokeskuksen mukaan lähes 120 000 lasta elää Suomessa köyhyydessä. Sosiaalietuuksien indeksitarkistusten jäädytykset ovat tällä vaalikaudella vaikeuttaneet köyhien perheiden tilannetta. Sipilän hallitus leikkasi sosiaaliturvasta yhteensä yli 700 miljoonaa euroa, mutta se ei arvioinut, kuinka kielteisesti nämä päätökset tulevat vaikuttamaan lasten hyvinvointiin vielä pitkän aikaa.

SDP on esittänyt useita helposti toteutettavissa olevia keinoja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Me haluamme ottaa systemaattiseen käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin, perua pienimpien sosiaalietuuksien jäädytykset, parantaa lapsiperheille suunnattuja palveluita kuten kotipalvelua, toteuttaa harrastustakuun, tehdä opiskelun lukiossa ja ammattioppilaitoksissa aidosti maksuttomaksi, sekä turvata lastensuojelun resurssit.

Erityistä tukea on tarjottava yksinhuoltajaperheille, sillä ne ovat selvästi heikoimmassa asemassa kaikilla köyhyysmittareilla mitaten. Näiden perheiden tilanteen parantaminen vaatii esimerkiksi kotipalveluiden räätälöintiä tukemaan perheiden jaksamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Kaikki lapset syntyvät tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan, mutta elämän lähtökohdat sen sijaan eivät ole yhtenevät. Koen vahvasti, että kenenkään tausta ei saa määritellä elämän mahdollisuuksia tai jo syntymästä saakka sulkea tiettyjä polkuja pois. Uuden hallituksen on viipymättä ryhdyttävä panostamaan lasten hyvinvointiin ja perheiden pärjäämiseen.

Blogi