Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Maailma tarvitsee vahvan ja toimintakykyisen EU:n

19. lokakuuta 2019

Toisinaan herää kysymys Euroopan unionin eli tuttavallisemmin EU:n merkityksestä. Kysymys on siitä näkökulmasta aivan oikeutettu, että on perusteltua ja oikein edellyttää yhteisten resurssien mahdollisimman järkevää sekä tehokasta käyttöä. Väitän tosin, että käsillä oleva aika perustelee vakuuttavasti vahvan ja toimintakykyisen EU:n tarpeen.

Aloitetaan ehkä ajankohtaisimmasta. EU käyttää merkittävää vaikutusvaltaa kaupassa ja taloudessa. Olemme maailman merkittävin kauppaliittouma ja suurin sisämarkkina-alue. Tällä viikolla jälleen kehittynyt Brexit tulee olemaan menetys sekä Iso-Britannialle että EU:lle kaupan ja liikkumisen väistämättä vaikeutuessa.

Kauppasuhteet ja talous ovat elintasomme ja hyvinvointimme turvaajina elintärkeitä asioita, mutta brexitissä panoksena on myös Pohjois-Irlannin rauha. On selvää, että rauha ei missään olosuhteissa saa järkkyä ja Pitkänperjantain sopimusta on kunnioitettava riippumatta siitä, miten brexit-prosessi tästä eteenpäin kulkee.

Sopiminen voittaa aina repimisen. Kaikkien kannalta olisikin luonnollisesti toivottavaa, että brexit – mikäli ylipäätään toteutuu – toteutuisi mahdollisimman hallitusti ja eron hetkellä on voimassa sopimus, joka ratkaisee Pohjois-Irlannin aseman ja olisi jo näkymä alustavista askelmerkeistä EU:n ja Ison-Britannian suhteelle eron jälkeen.

Saavutettu sopu Ison-Britannian ja Euroopan komission neuvottelijoiden välillä täyttää EU:n tavoitteet: se suojelee sisämarkkinoita ja varmistaa, että Irlannin saarelle ei nouse ”kovaa rajaa”. Pohjois-Irlanti jää osaksi Ison-Britannian tullialuetta, mutta sinne tulevat tuotteet tarkastetaan niiden saapuessa Pohjois-Irlantiin ja kaikkien eteenpäin EU:n alueelle jatkavien hyödykkeiden pitää läpäistä EU:n tullisäännöt. Monimutkaista toki, mutta tärkeintä olisi nyt päästä eteenpäin. Tämä viikko on tärkeä lauantaisen Iso-Britannian alahuoneen äänestyksen näyttäessä suuntaa.

Brexitissä EU:n jäsenmaat ovat puhuneet yhdellä äänellä. Monenkeskinen sääntöpohjainen maailma tarvitsee yhtenäistä Eurooppaa myös talouden ja kaupan ulkopuolella. Tilanne Syyriassa osoittaa, että kynnys sotilaalliseen voimankäyttöön Euroopan lähialueilla on madaltunut ja maailmanpolitiikan valtatasapaino on muutoksessa. EU on tuominnut Turkin operaation Koillis-Syyriassa ja jäsenmaat ovat toimeenpanneet asevientikieltoja Turkkiin.

Lähialueiden vakaus oli odotetusti esillä myös omassa komissaarikuulemisessani Euroopan parlamentissa pari viikkoa sitten. Korostin, että kansainvälisillä kumppanuuksilla, kehitysyhteistyöllä ja vakaan yhteiskuntakehityksen tukemisella on välillisesti valtava merkitys konfliktien ehkäisyyn ja muuttoliikkeiden hallintaan.

Talouden ja rauhan lisäksi aikamme muut suuret haasteet ilmastonmuutoksesta digitalisaatioon ja eriarvoisuuden torjunnasta yhteisen turvan vahvistamiseen vaativat ahtaat kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä. Tämän yhteistyömallin edistäjänä EU on globaalisti vahva vaikuttaja. Maailma tarvitsee vahvan ja toimintakykyisen EU:n.

Blogi