Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Maailman onnellisimmalle maalle maailman paras varhaiskasvatus

09. heinäkuuta 2018

Olen saanut vuoden verran seurata lapseni kautta, miten suomalainen päivähoito käytännössä toimii. Oman lapsen myötä varhaiskasvatuksen kysymyksistä on tullut osa päivittäin elettävää elämää. Jaan sen, minkä monet selvitykset osoittavat: suomalainen varhaiskasvatus on huippuluokkaa. Päivähoidon työntekijät paneutuvat tehtäväänsä ja eri koulutustaustoista tulevilla ihmisillä on erilaisia, arvokkaita vahvuuksia työyhteisössä.

Sivistyksellisen tasa-arvon näkökulmasta on olennaista, että kaikki lapset ovat yhdessä mutta samalla kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä tuetaan. Opettajana työskennellessäni kävi monesti ilmi, että mitä varhaisemmassa vaiheessa oppimisvaikeuksiin puututaan, sen paremmin lapsi tai nuori pääsee hankalista kohdista eteenpäin. Laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys lapsen tulevalle oppimiselle ja koulumenestykselle on kansainvälisissä tutkimuksissa todistettu.

Sosialidemokraattiset opetusministerit toteuttivat varhaiskasvatuksen laadun kannalta keskeisiä uudistuksia viime vaalikaudella. Kevään viimeisellä istuntoviikolla kesäkuun lopussa eduskunta hyväksyi Sipilän hallituksen valmisteleman uuden varhaiskasvatuslain. Eduskuntakäsittelyssä nostettiin esiin useita parannusehdotuksia hallituksen esitykseen: subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan, pienennetään päiväkotien ryhmäkokoja, taataan jokaiselle lapselle tarpeen mukaista erityistukea kuten perusopetuksessa ja nostetaan henkilöstön koulutustasoa. Valitettavasti näitä parannusehdotuksia ei kuitenkaan eduskunnan enemmistö hyväksynyt.

Hallituksen tekemät varhaiskasvatuksen säästöt – subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen ja yli 3-vuotiaiden lapsiryhmien suurentaminen – ovat johtaneet siihen, että kaikilla lapsilla ei ole enää yhtäläistä oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen taustasta, vanhempien työmarkkina-asemasta ja asuinpaikasta riippumatta. Mielestäni varhaiskasvatuslaki ansaitseekin jatkovalmistelun seuraavalla vaalikaudella. Toivon, että muutkin puolueet pitävät tätä tarpeellisena ja että eduskunnassa esitetyt huolet otetaan silloin huomioon.

Iloisena hoitoon menevä lapsi, joka illalla kertoo päivän touhuista, kavereistaan ja hoitajistaan, tekee vanhemman onnelliseksi. Aamulähdöt eivät aina 3-vuotiaan kanssa ole ruusuilla tanssimista, mutta päivään valmistautumista helpottaa kovasti, kun tietää, että päiväkodissa odottaa turvallisen aikuisen syli niille pienille, jotka sitä kaipaavat, sekä henkilöstön rautainen ammattitaito selvitä tilanteesta kuin tilanteesta. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on kokonaisuudessaan iso merkitys perheiden hyvinvoinnille.

Blogi