Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Naisten asia on yhteinen

11. maaliskuuta 2018

Olin viime viikolla rauhanvälityksen erityisedustajan roolissa työmatkalla Etiopiassa. Tapasin mm. maan poliittisia johtajia, YK-järjestöjen naisjohtajia ja Afrikan Unionin edustajia sekä vierailin pakolaisleirillä Etelä-Sudanin rajalla. Pakolaisleirin 90 000 asukkaasta 80% oli naisia ja lapsia. Leirillä oli yksi terveysasema vaikka YK:n pakolaisjärjestön standardien mukaan jokaista 10 000 asukasta kohti pitäisi olla yksi terveysasema. Vain noin puolet leirillä asuvista lapsista pääsi kouluun.

Meiltä usein unohtuu se tosiasia, että maailman aseellisten konfliktien uhreista entistä suurempi osa on siviilejä, naisia ja lapsia. Tutkimusten mukaan jopa 80% uhreista olisi naisia ja lapsia. Maailman lukutaidottomista aikuisista on naisia 64%. Nämä luvut saavat minut usein pohtimaan sitä, miten paljon potentiaalia jää yhteiskunnissa käyttämättä, kun naiset ovat koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuolella.

Kerron usein kansainvälisissä yhteyksissä Suomen tarinan. Tarinan siitä, miten 100 vuotta sitten olimme köyhä, kahtiajakautunut maa sisällissodan keskellä. Tarinan, jossa kansakunta kyettiin yhdistämään sodan jälkeen ja luomaan kaikille mahdollisuus koulutukseen - saamaan kaikkien osaaminen ja potentiaali käyttöön, niin miesten kuin naisten. Naisten asema on historiassamme parantunut nopeatahtisesti, ja tätä on pidetty myös yhtenä syynä Suomen menestystarinalle. On ollut mielenkiintoista huomata, miten tarinamme koskettaa eri puolilla maailmaa. Harva tuntee Suomen historiaa ja tietää, miten menestyksemme on luotu.

Tällä viikolla vietimme kansainvälistä naistenpäivää. YK:n julistama kansainvälinen naistenpäivä on peräisin syntymävuodeltani 1975. On tärkeää, että edes yksi päivä kalenterista on omistettu koko maailman naisten oikeuksille. Kansainvälinen naistenpäivä saa vuosittain monet pohtimaan naisten asemaa ja tasa-arvoa laajemminkin. Maailman talousfoorumin viime marraskuisesta raportista käy kuitenkin ilmi, että sukupuolten välinen kuilu maailmassa on leventynyt ja tasa-arvo maailmassa on heikentynyt ensimmäistä kertaa vuosiin. Syynä heikkenemiselle oli naisten poliittisten oikeuksien ja työelämään liittyvien mahdollisuuksien huonontuminen. Tämä on huolestuttava uutinen.

Myös Suomessa riittää edelleen työtä naisten aseman parantamiseksi. Naisen euro ei ole edelleenkään sama kuin miehen euro. Suomessa on voimakas jakaantuminen miesten ja naisten aloille. Naisjohtajia on edelleen selkeästi vähemmän kuin miesjohtajia, pörssiyhtiöiden johtajista naisia on vain 7,2 prosenttia. Naisiin kohdistuva väkivalta on valitettavan yleinen ongelma: Suomi on naisille Euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa elää. Näiden haasteiden voittamiseksi tarvitsemme niin naisten kuin miesten tukea.

Vain ongelmat tunnistamalla voidaan rakentaa kaikille parempaa tulevaisuutta. Onkin tärkeää nähdä, että sukupuolten tasa-arvo ei ole vain naisten asia, vaan oleellisesti koko yhteiskunnan menestystä mittaava tekijä.

Blogi