Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Nuorisotakuu yli vaalikausien kestävä lupaus

06. toukokuuta 2014


Yksi SDP:n päätavoitteista viime eduskuntavaaleissa oli nuorisotyöttömyyden nollatoleranssi. Tästä tavoitteesta syntyi hallituksen kärkihanke nuorisotakuu. Sen tavoite on kirkas: taataan kaikille peruskoulun päättäville nuorille jatkokoulutuspaikka ja varmistetaan, että alle 25-vuotiaiden nuorten tai alle 30-vuotiaiden vastavalmistuneiden työttömyys ei jatkuisi yli kolmea kuukautta.

Hallitusohjelmassa linjattiin nuorisotakuulle 60 miljoonan vuosittaiset panostukset. Tämän lisäksi on rakennettu nuorten aikuisten osaamisohjelma tukemaan yli 100 000 pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevaa alle 30-vuotiasta, jotta heillä olisi mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto. Lisäksi oppivelvollisuutta pidennettiin SDP:n vaatimuksesta vuodella. Myös Sanssi-korttia on vahvistettu ja sen byrokratiaa kevennetty. Nuoren palkkaaminen ei pitäisi olla enää tuen riittävyydestä tai saatavuudesta kiinni.

Nuorisotakuu on myös paljon muuta kuin pelkkä koulutustakuu. Se on sateenvarjohanke, jonka katse on vahvasti tulevaisuudessa. Alusta alkaen takuuta on rakennettu vahvan yhteistyön ajatukselle, jossa julkisen vallan vastuu kohtaa kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin toimet. Onkin tärkeää, että nuorisotakuun ovat ottaneet omakseen myös järjestöt ja yritykset, joilla on tärkeä rooli tarjotessaan nuorille ensimmäistä kesätyötä tai tukiessaan nuorten kasvua harrastusten myötä. Tätä yhteistyötä on syytä entisestään vahvistaa.

Nuorisotakuun jatkotyössä on kuunneltava herkällä korvalla saatuja kokemuksia ja nuorten omia näkemyksiä. Tiivistäisin jatkotyön kolmeen tärkeään asiaan. Ensinnäkin kunnissa tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pohjois-Savo mainittakoon esimerkkinä, jossa yhteistyöllä on saatu tuloksia. Toiseksi kiinnittäisin huomiota nuorten tukemiseen. Ammatillisen kuntoutuksen kriteereitä laajennettiin vuoden alusta, mutta nuorten mielenterveysongelmat ansaitsevat suuremman huomion. 1000 nuorta jää vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Se on hirvittävä määrä nuoria. Kolmanneksi nostaisin vahvemmin keskiöön nuorten oman mielekkään tekemisen merkityksen. Vahvistamalla nuorten itsetuntoa ja omaa tekemistä, vahvistetaan myös työllistymisen edellytyksiä. Jokaisen nuoren panos on merkityksellinen.

Nuorisotakuun onnistumista on myös arvosteltu. On varmasti näkökulmakysymys millaisen arvion tekee. Onnistumisia on paljon, mutta myös vahvoja perusteita nuorisotakuun vahvistamiselle edelleen. Parasta kuitenkin on, että nuorisotakuu on nostanut nuoret ja heidän tulevaisuutensa politiikan keskiöön. Pääministerin vaihtuessa käydään kesällä "minihallitusneuvottelut". Näkisin, että nuorisotakuun toimeenpanon varmistaminen on yksi tärkeimmistä asioista tuossa pöydässä. Nuorisotakuun on oltava yli vaalikausien kestävä lupaus.

Blogi