Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Opintotuki indeksiin

03. huhtikuuta 2011

Pidän opiskelijoiden vaatimusta opintotuen sitomisesta indeksiin oikeutettuna. Heidän perusteltua huolta omasta toimeentulostaan on kuunneltava. Opintotuki tulee muiden etuuksien tavoin sitoa indeksiin. Tämä on myös kirjattu SDP:n vaalitavoitteisiin.

Myös laajempi opintotukiremontti ja järjestelmän yhdenmukaistaminen ovat tarpeen. Tässä tavoitteena tulee olla opintotukijärjestelmän yksinkertaistaminen. Kokonaisuuden arviointiin kuuluu, että vanhempien tulojen vaikutusta arvioitaisiin uudelleen. Opiskelijat ovat osaa toisen asteen opiskelijoista lukuun ottamatta itsenäisiä nuoria aikuisia. Yhteiskunnan ei tule pitää opiskelijoita kohtuuttomasti riippuvaisina vanhemmistaan.

Elinkustannusten mukaan nouseva opintotuki pitää olla ennen kaikkea opiskelijan oikeus. Samalla se on koko yhteiskunnan etu. Riittävä opintotuki takaa sen, että päätoiminen opiskelu mahdollistuu.

Blogi