Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Oppositio mukaan talouden pelastamistalkoisiin

14. maaliskuuta 2010


Kulunut viikko on ollut monella tapaa mielenkiintoinen. Hallituksen sukset menivät ristiin niin perustuslain kuin YLE:n uudistamisesta.Näyttää siltä, että hallitus ei kykene tekemään päätöksiä. Sen toimintakyky on heikentynyt.

Torstai-iltana hallitus tapasi työmarkkinajärjestöt eläkekiistan merkeissä. Tarkoitus oli keskustella siitä, miten jatkaa eteenpäin. Lopputulokseksi tuli jatkotyö, joka sisältää usean eri työryhmän perustamisen. Työurien pidentäminen on vain yksi osa jatkotyötä. Työryhmien tehtävänä on nimittäin laatia laajempi talous- ja työllisyysohjelma tuleville vuosille. Tavoite on tärkeä. Tarvitsemme selkeän tiekartan, jolla Suomi nostetaan lamasta uuteen kasvuun ja vahvempaan työllisyyteen.

Mielestäni myös opposition pitäisi osallistua työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen työhön, joka tähtää Suomen talouden tulevaisuuden turvaamiseen. Perustettavien työryhmien tähtäin on asetettu seuraaville vaalikausille ja näin ollen opposition mukanaolo heti työn alusta alkaen olisi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta tärkeää. Nykyisellä hallituksella ei nimittäin ole valtakirjaa seuraavalle vaalikaudelle.

Hieman myös kummastelen sitä, ettei pääministeri oma-aloitteisesti kutsunut oppositiota mukaan valmisteluun jo torstaina eikä ole informoinut talous- ja työllisyysvalmistelusta oppositiota eikä eduskuntaa. Minusta työllisyyshaasteemme on niin suuri, että tarvitsemme sen ratkaisemiseen laajaa poliittista yhteistyötä ja kaikki mahdolliset keinot. SDP:lle on tärkeää, että talouskasvun ja uusien työpaikkojen avulla voidaan pitää kiinni suomalaisesta hyvinvointivaltiosta.

Uskon aidosti, että meillä olisi myös annettavaa hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteiseen työhön. SDP on jo asettanut vaativan tavoitteen työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Joulukuussa yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa käynnistämämme työllisyysvoimalahanke tuottaa ensi syksyyn mennessä linjauksia ja konkreettisia esityksiä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi sekä työelämän laadun parantamiseksi, joilla tähän tavoitteeseen päästään.

Toivottavasti hallitus on aitoon ja todelliseen yhteistyöhön valmis. SDP on valmis yhteiseen pöytään tasaveroisena jäsenenä. Nyt oppositiolle on tarjottu oven raossa huutelijan roolia. Hallituksen on päätettävä, haluaako se opposition sisäpuolelle vai ulkopuolelle. Hallituksen on päätettävä, haluaako se rakentaa aitoa konsensusta vai lumekonsensusta, jossa oppositiolla on äänettömän yhtiömiehen paikka.

Blogi