Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Opposition on puolustettava Suomen globaalia vastuuta

08. kesäkuuta 2015

Uudessa hallitusohjelmassa on sovittu 300 miljoonan euron leikkauksista varsinaisista kehitysyhteistyömäärärahoista. Lisäksi myös päästökauppatulot siirretään tulevaisuudessa yrityksille kehitysyhteistyön sijaan. Nämä yhteensä tarkoittavat noin 40-43 prosentin leikkauksia kehitysyhteistyöhön.

Leikkaukset kehitysavusta uhkaavat sekä kehitysapumme vaikuttavuutta että Suomen omaa uskottavuutta kansainvälisessä yhteistyössä. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta, mutta sen sijaan olemme tekemässä merkittäviä leikkauksia.

On myös tärkeää muistaa, että kehitysyhteistyöllä Suomi voi torjua uhkia, joiden vaikutukset ulottuvat myös koti-Suomeen. Esimerkiksi ebolan torjunta Länsi-Afrikassa estää myös taudin leviämistä Eurooppaan. Toinen ajankohtainen esimerkki kansainvälisestä vastuusta on ihmissalakuljetusten tilanne Välimerellä, jossa saamme todistaa tuhansien ihmishenkien menetyksiä.

Välimeren tilanne tulee ensi viikolla esille eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa. Olen saanut itsekin tutustua dramaattiseen tilanteeseen mm. Maltan demaripääministerin kanssa käydyissä keskusteluissa.

Suomi on sitoutunut EU:ssa yhteiseen vastuuseen tilanteesta. Se tarkoittaa niin turvapaikkaa tarvitsevien vastaanottamista, kehitysyhteistyötä ja kriisinhallintaa Afrikan maiden tukemiseksi kuin toimia ihmissalakuljettajien toiminnan estämiseksi.

Alueella toimii kolme EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiota, joiden tarkoituksena on tukea maiden turvallisuusviranomaisten kapasiteettia. Onkin tärkeää, että operaatioiden toimintaa laajennetaan ihmissalakuljetusten vastaiseen koulutustoimintaan esimerkiksi Nigerissä, joka on yksi alueen ihmissalakuljetuksen solmukohtia.

Laittoman maahanmuuton torjumisessa avainasia on elinolojen parantaminen lähtömaissa. Siksi kehitysyhteistyön jatkaminen Afrikassa on tärkeää, ja myös sen laadusta on huolehdittava. Kestävin tapa tukea alueen maita on talouskasvun edellytysten tukeminen, nuorten työllisyyden parantaminen ja laittoman pääomapaon torjuminen.

Pääomapako kehitysmaista on arvioiden mukaan jopa lähes kymmenen kertaa suurempi rahavirta kuin kehittyneiden maiden antama kehitysapu. Siksi korruption torjuminen, veroparatiisien vastainen työ ja paikallisten veroviranomaisten toimintakyvyn tukeminen on keskeinen osa modernia kehitysyhteistyötä.

Yksi oppositiopolitiikan tavoite tulisikin olla Suomen kansainvälisen vastuun puolustaminen. Se tarkoittaa kiintiöpakolaisten vastaanottamista ja turvapaikkojen myöntämistä apua tarvitseville sekä osallistumista veronkierron vastaiseen työhön, kansainväliseen kriiisinhallintaan ja kehitysyhteistyöhön erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä. Kansainvälinen vastuunkanto koituu myös suomalaisten eduksi, eikä sen pakoilu vie meitä eteenpäin.


Blogi