Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Pääradan nopeuttaminen hallitusohjelmaan

01. huhtikuuta 2019

Helsinki-Tornio-pääradan toimivuus on Pohjanmaan elinkeinoelämälle ja kilpailukyvylle merkittävä asia. Euroopan komission esitys siitä, että Suomen päärata tulisi osaksi TEN-T-ydinverkkokäytävää, antaa meille uuden mahdollisuuden edistää pääradan liikenteen nopeuttamista.

Länsi- ja Pohjois-Suomen kaupunginjohtajien yhteinen kirjelmä on merkki siitä, että alueemme on asiassa hereillä ja että asiaa edistetään yhteistyössä. Suomen valtio on vaikuttamisen pääkohde, mutta myös yhteistyö EU:n ja Ruotsin valtion kanssa ovat keskeisessä asemassa.

Päärata on mielestäni hallitusohjelman tasoinen asia. Kapasiteetin lisääminen edellyttää kaksoisraiteen rakentamista Tampereelta pohjoiseen. Valtion tulee varata riittävät määrärahat, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan suunnittelun. Kaupunkien käynnistämä nopeudennostoselvitys Oulu-Tampere-väliltä valmistuu oikeaan aikaan, kun se on hyödynnettävissä huhtikuun aikana.

Blogi