Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Palkitsemisen pelisäännöt yhtiökokouksiin?

21. syyskuuta 2013

Yt-neuvottelujen ja irtisanomisten aikana tarvittaisiin juuri tekoja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi. Suhteettoman suuret palkankorotukset tai bonukset vain osalle yrityksen työntekijöistä puolestaan nakertavat luottamusta. Yleisen ilmapiirin myrkyttymisen lisäksi uhattuna voi olla koko työmarkkinasopu.

Saavutetun työmarkkinasopimuksen kirjaus siitä, että palkkamaltin rinnalla edellytetään yrityksiltä ?vastuunkantoa ja maltillisuutta kaikessa palkitsemisessa?, on oikea. Nyt kun sopimusta viedään käytäntöön ja haetaan tarpeeksi suurta kattavuutta sen taakse, niin tätä kirjausta olisi viisaasta noudattaa.

Olen itse vaatinut valtionyhtiöiden johdoilta vaikeassa suhdannetilanteessa palkkamalttia. Asia koskee tietysti koko elinkeinoelämää. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omassa mietinnössään tärkeänä julkista keskustelua yhtiökokousten merkityksestä palkitsemiskysymyksissä. Olen samaa mieltä.

Yritysten hallituksissa pieni piiri tekee päätöksiä toisiaan koskien. Nyt pitäisikin vakavasti keskustella siitä, että palkitsemisen pelisäännöt vietäisiin käsiteltäviksi tai päätettäviksi yhtiökokouksiin, entistä suuremman avoimuuden ja yritysdemokratian hengessä. Miksi jokaisen osakkeenomistajan oikeuksiin ei kuuluisi myös tähän kokoaan suurempaan asiaan vaikuttaminen?

Läpinäkyvyys ja julkisuus mahdollistavat vertailun ja voivat estää yhtiöiden ylilyöntejä. Koko elinkeinoelämän tulisikin nyt astua mukaan ?malttitalkoisiin?. Vanha kansanviisaus on oikeassa todetessaan, että maltti on valttia.

Blogi