Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Pikettyläistä veropolitiikkaa Suomessa

03. toukokuuta 2014

Päivällä kävimme SDP:n puheenjohtajakisan toisen väittelyn Demokraatin järjestämässä tilaisuudessa Helsingin työväentalolla. Esillä oli tuloerojen kasvu, minkä torjuminen on ollut itselleni tärkeää. Keskustelussa nousi esille Thomas Piketty puhuttaessa verotuksesta, mikä oli hyvä juttu.

Ranskalainen professori Thomas Piketty on nimittäin kansainvälisen talouskeskustelun kuuma nimi juuri nyt. Hänen tiiliskiviteoksensa Capital in the Twenthy-First Century on jo alansa klassikko. Sen sopisi kuluvan myös muiden kuin muiden taloustieteilijöiden käsissä. Kirja nimittäin pureutuu ansiokkaalla tavalla yhteen aikamme isoista globaaleista haasteista eli eriarvoisuuden kasvuun.

Piketty ravistelee lukijaansa osoittamalla kuinka olemme tavallaan matkalla menneisyyteen. Tuloerot kasvavat ja määrällisesti pienen pieni tulotaulukon ylin porras saa itselleen entistä suuremman osuuden.

Kyse ei ole vain ansiotulojen eroista, joissa on esimerkiksi Yhdysvalloissa nähty johtajien ja työntekijöiden tulojen suhteen kohtuuton repeäminen. Pääomatulojen matalampi verotus on kasvattanut tuloeroja osinkotulojen kautta.

Piketty kirjoittaa myös perimisestä. Pikettyn kirjaa arvioinut nobelisti Paul Krugman tiivisti erään kirjan isoista viesteistä siten, että tulevaisuudessa talouden "ylimmillä portailla" olisivat jatkossa lahjakkaiden, omilla ansioillaan yhteiskunnassa nousseiden yksilöiden sijaan perhedynastiat.

Suomea ja Yhdysvaltoja ei voi suoraan verrata, mutta haasteissa on samankaltaisuutta. Samoin vaadittavissa korjaustoimissa. Eriarvoisuuden kasvu ei nimittäin ole vahinko, vaan vallitsevan talousjärjestelmän tuotos. Sen torjumiseen tarvitaan valtion aktiivista puuttumista. Tästä päästään hallituksen veropolitiikkaan.

Olemme kiristäneet suurimpien ansiotulojen verotusta. Olemme kiristäneet suurimpien perintö- ja eläketulojen verotusta. Lisäksi olemme kiristäneet pääomatulo- ja osinkoverotusta. Pienituloisten tukemiseksi olemme kasvattaneet perus- ja työtulovähennystä. Olemme siis kiristäneet suurimpien tulojen verotusta ja keventäneet pienimpien.

Suomen hallitus on näin tarkastellen SDP:n vahvalla myötävaikutuksella tehnyt siis varsin "pikettyläistä" veropolitiikkaa. Veroratkaisuilla on ollut kautta linjan tuloeroja kaventava vaikutus. Eheässä, pohjoismaisessa yhteiskunnassa eriarvoisuuden kaventaminen onkin ainoa oikea suunta.

Blogi