Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Pohjalaista reiluutta ja yrittäjyyttä

21. kesäkuuta 2015

Eduskunta on kuluneilla viikoilla käynyt keskustelua hallitusohjelmasta. Isosta kuvasta vallitsee yhteisymmärrys: vaikea taloustilanne edellyttää taloustalkoiden jatkamista.

Viime vaalikaudella tehtiin sopeutustoimia yli 6 miljardin euron edestä velkaantumisen hillitsemiseksi. Silti uusia sopeutustoimia tarvitaan, jotta velkaantuminen voidaan tulevaisuudessa pysäyttää. Myös rakenteellisia uudistuksia tulee viedä määrätietoisesti eteenpäin, jotta saamme menot ja tulot pidemmällä aikavälillä tasapainoon.

Siitä, miten eri taloustoimet kohdistetaan, on puolueiden välillä kuitenkin erilaisia näkemyksiä. Eniten keskustelua ovat herättäneet hallituksen sopeutustoimet, jotka ovat menoleikkauksia. Ne kohdistuvat hyvin paljon koulutukseen ja sosiaaliturvaan. Sosialidemokraatit olisivat halunneet käyttää velkaantumisen hillitsemiseen myös verotyökalua. Suuriin verojen kiristyksiin ei ole mahdollisuutta, mutta verotus on paras keinoa huolehtia siitä, että myös yhteiskunnan hyvätuloiset ovat taloustalkoissa mukana.

Eduskunnan tietopalvelun tekemän laskelman mukaan hallitusohjelman myötä neljän pienimmän tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot laskevat ja kuuden suurimman tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot kasvavat, joiden myötä tuloerot kasvavat. Tätä ei voi pitää oikeudenmukaisena. Siksi hyvätuloisten veronkiristykset olisivat perusteltuja.

Esitinkin hallitusohjelmaa käsitelleessä eduskuntakeskustelussa, että hallitus korjaisi elokuun budjettiriihen yhteydessä linjaansa ja tekisi toimia, joilla hyvätuloiset otettaisiin mukaan talkoisiin. Uskon, että tämä vahvistaisi oikeudenmukaisuutta. Tarvitaan pohjalaistenkin laajasti kannattamaa reiluutta - tunnetta siitä, että olemme kaikki samassa veneessä.

On kuitenkin selvää, ettemme nouse talousvaikeuksista vain säästämällä. Tarvitsemme talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkaminen vuodella ja palkkaratkaisun syntyminen oli tärkeää kilpailukyvyn parantamiseksi sekä vakauden lisäämiseksi.

Viime päivinä olemme saaneet myös positiivisia uutisia mm. Turun telakan uusista tilauksista. Niiden taustalla on Kataisen hallituksen viime vaalikaudella tekemä määrätietoinen työ telakan uudistamiseksi. Nyt tuo työ tuottaa tulosta. Muun muassa tästä eduskunta keskusteli keskiviikkona lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä.

Keskustelussa nousi kuitenkin huoli työttömien työllistämisestä ja uusien yrittäjien tukemisesta, kun ELY-keskusten palkkatuki- ja starttirahat ovat loppumassa. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla tilanne on akuutti. Mikäli lisämäärärahaa ei saada, alueella arviolta noin 40-50 aloittavaa yrittäjää siirtää tai peruu kokonaan ajatuksen yrityksen perustamisesta loppuvuoden aikana ja näin myös 40-80 uutta työpaikkaa jää syntymättä.

Puheenvuorossani esitinkin ajatuksen, että Työ- ja elinkeinoministeriön sisältä selvitettäisiin määrärahojen uudelleenkohdennusta siten, että rahaa saataisiin lisää ELY-keskuksille ja uusien työpaikkojen luomiseen. Näin alueemme yrittäjyyden ja työllisyyden perusedellytykset olisivat jatkossakin turvatut.

Pohjanmaalaisten aktiivisuus tuottaa alueellemme kasvua ja hyvinvointia pitkällä tähtäimellä, kunhan toimintaympäristö on kunnossa.

Mukavaa juhannusta!

Blogi