Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Pohjanmaan terveyspalvelut turvattava

23. marraskuuta 2015

Sipilän hallitus pääsi muutama viikko sitten sopimukseen mallista, jolla maan sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään tulevina vuosina. Uskon, että olemme kaikki iloisia, että hallitus vihdoinkin teki asiasta päätöksiä. Nyt olennaista on tietenkin huolehtia siitä, että päätökset pystytään myös toimeenpanemaan. Viime vaalikaudellakin päästiin uudistuksessa tähän asti eli tehtiin poliittiset päätökset, mutta valitettavasti perustuslaki torppasi ne. Mielenkiinnolla siis seuraamme, törmäävätkö nyt tehdyt päätökset myös perustuslakiin.

Erityisesti perustuslain näkökulmasta katsottuna tulee kyseenalaiseksi se hallituksen linjaus, että itsehallintoalueita maahan perustetaan 18 mutta sote-alueita vain 15. Tuntuu oudolta, että sote-palveluita varten perustetaan itsehallintoalue, jossa on vaaleilla valitut päättäjät mutta se ei voisi itse järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Outoa itsehallintoa. Mielestäni olisi loogisempaa, että sote-alueita olisi yhtä monta kuin itsehallintoalueita eli jokainen itsehallintoalue olisi samalla myös sote-alue. Näin Vaasan vaalipiiriin sote-alueita ja itsehallintoalueita tulisi kolme.

Mielestäni tämä turvaisi parhaiten myös vaalipiirimme nykyisten kolmen keskussairaalan aseman päivystävinä sairaaloina. Nimittäin toinen iso kysymys hallituksen päätöksissä on jako kahteentoista laajan palvelutason päivystyssairaalaan ja kuuden suppean palvelutason päivystyssairaalaan. Mikä on näiden sairaaloiden ero? Vastausta ei ole saatu hallitukselta. Keskiviikkona eduskunnan keskustelussa pääministeri totesi, että laajan palvelutason päivystyssairaaloissa olisi yli kymmenen erikoisalan kattava päivystys. Minusta kommentti on edelleen varsin epäselvä.

Pohjanmaan näkökulmasta katsottuna on huolta herättänyt suunnitelmat, joiden mukaan Vaasan vaalipiirissä olisi jatkossa vain yksi laajan palvelutason päivystyssairaala. Mielestäni alueen toimijoiden on yhdessä tehtävä työtä sen eteen, että alueellamme säilyy vähintään nykyisen kaltainen palvelutaso niin Vaasan, Kokkolan kuin Seinäjoen keskussairaaloissa. Se on alueen asukkaiden etu. Kansalaisilla tulee olla oikeus saada yhdenvertaisesti palveluita postinumerosta ja lompakon paksuudesta riippumatta.

Hallitus päätti myös lisätä potilaiden valinnanvapautta siten, että kansalaiset voisivat käyttää nykyistä enemmän myös yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Uskon, että jokainen mielellään lisää kansalaisten valinnanvapautta. Iso, avoin kysymys kuitenkin on se, miten tuo valinnanvapauden lisääminen tullaan tekemään. Toivottavasti ei siten, että monikansallisten suurten terveyspalveluita tuottavien yritysten osuus entisestään kasvaa Suomessa. Toivottavasti ei myöskään siten kuin Ruotsissa, että pienituloisten henkilöiden on ollut entistä vaikeampi saada palveluita. Monia kysymyksiä ja huolenaiheita on siis olemassa tähän liittyen. Ja edelleen on myös auki se, miten sote-uudistus tuo 3 miljardin euron säästöt julkiseen talouteen.

Toivottavasti saamme pian avoinna oleviin kysymyksiin vastauksia. Siihen kansalaisilla on oikeus.


Blogi