Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Pohjoismaisella voimalla työttömyyttä vastaan

18. tammikuuta 2010

SDP avasi viime torstaina ensimmäistä kertaa historiassaan puoluehallituksensa ovet toimittajille. Kokouksen alussa toimittajat pääsivät seuraamaan työskentelyämme ja kuulemaan sekä yhteenvetoa vuodesta 2009 että linjojamme tälle vuodelle. Tämä on osa sitä avointa järjestökulttuuria ja tapaa tehdä politiikkaa, jota haluamme puolueeseen luoda. Nostin puheessani esille kolme keskeistä haastetta alkavalle vuodelle. Ne ovat työttömyys, eriarvoisuus ja turvattomuus.

Näistä samoista teemoista puhuimme myös edellisenä päivänä, kun Helsingissä järjestettiin SAMAK:n eli Pohjoismaisten sosialidemokraattisten puolueiden ja ammatillisten keskusjärjestöjen kokous. SAMAK on ainutlaatuinen organisaatio maailman mittakaavassa ja myös Euroopassa. Se kokoaa poliittisen ja ammatillisen työväenliikkeen yhteen keskustelemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja talouden kysymyksistä. Viime vuosina SAMAK on laatinut yhteiset poliittiset ohjelmat mm. EU:sta, hyvinvoinnista, ihmisoikeuksista, globalisaatiosta ja demokratiasta.

Halusimme yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Norjan sosialidemokraattisten puolueiden puheenjohtajien kanssa kiinnittää huomiota aiheiseen, joka on mielestämme kaikkein keskeisin tällä hetkellä eli työttömyyden torjunta. Vaikka me Pohjoismaat olemme yhteiskuntina hyvin samankaltaisia, on meillä nyt hyvin erilainen tilanne talouskriisin mukanaan tuomien ongelmien ratkaisemisessa. Norja on parhaassa asemassa työttömyyden torjumisessa. Tämä johtuu siitä, että Norjan sosialidemokraattijohtoinen hallitus on elvytyspolitiikassaan valinnut juuri sen linjan, jota SDP:kin on säännöllisesti esittänyt vaihtoehtonaan. Tämä linja on mittavien julkisten investointien, kuntien tukemisen sekä maltillisten ja kohdennettujen veronalennusten tie. Toisin ovat toimineet Tanskan, Ruotsin ja Suomen porvarilliset hallitukset. Ne ovat reagoineet kriisiin ensijaisesti mittavilla ja ylisuurilla veronalennuksilla. Tuloksia eri vaihtoehtojen välillä voimme vertailla nyt ja vielä vuosienkin päästä.

Olimme yhtämieltä kollegoideni Sahlinin, Thorning-Schmidtin ja Stoltenbergin kanssa siitä, että kriisi ei ole ohi ennen kuin työttömyys on merkittävästi alentunut ja varsinkin toimet nuorisotyöttömyyttä vastaan ovat tuottaneet tuloksia. Kaikissa pohjoismaissa tarvitaan nyt aktiivista työvoimapolitiikkaa. Jatkokoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen on panostettava voimakkaasti työllisyyden parantamiseksi ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Tarvitaan erityisen voimakkaita toimia nuorten työttömien työllistämiseksi. Tänä keväänä valmistuvat nuoret eivät saa ajautua työttömyyden kierteeseen jo lähtötelineissä. Tätä ajatusta tukee myös viime viikolla esittämäni ajatus yhteiskuntatakuun laajentamisesta kaikille alle kolmekymppisille vastavalmistuneille nuorille. Tämä tarkoittaa, että oltuaan kolme kuukautta työttömänä, jokaisella olisi oikeus saada itselleen joko työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka.

SAMAKin kokouksen suuri anti minulle henkilökohtaisesti oli huomata jälleen kerran kuinka yhtenäisiä työväenliikkeen edustajat Pohjoismaissa ovat. Jaamme samat arvot sekä tavoitteet ja teemme tätä työtä yhdessä. Pohjoismainen malli on tuottanut kaikkien tasapainoisimman yhteiskuntakehityksen. Tätä työn ja oikeudenmukaisuuden mallia haluamme vaalia tulevaisuudessakin. Yhteisistä tilaisuuksista on helppo kerätä jaksamista ja motivaatiota tulevalle työlle!

Blogi