Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Rahoitusmarkkinavero etenee

02. maaliskuuta 2012

Rahoitusmarkkinaveron käyttöönotto on ollut Euroopan sosialidemokraattien pitkäaikainen tavoite spekulatiivisen arvopaperikaupan hillitsemiseksi. Viime kesänä demarien noustua takaisin hallitukseen Suomessa omaan hallitusohjelmaamme kirjattiin tavoitteeksi veron käyttöönottaminen maantieteellisesti mahdollisimman kattavana. Jos tämä tavoite ei onnistu, hallitus sitoutui edistämään veroa alkuvaiheessa vain Euroopan unionin laajuisena.

Ranska on kulkenut veron edistämisessä eturintamassa jo pitkään. Maa on ottamassa käyttöön veron joka tapauksessa kansallisesti, vaikka Euroopan tasolla yhteiseen tavoitteeseen ei päästäisikään. Ranskan aloitteellisuus asiassa on ollut erityisen arvokasta. Ennen Tanskan EU-puheenjohtajakauden alkua allekirjoitimme Ranskan esityksestä kahdeksan kollegani kanssa kirjeen, jossa toivoimme tavoitteen etenevän Tanskan kaudella Euroopan tasolla.

Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite maailmanlaajuisen veron aikaansaamisesta lähivuosien aikana näyttää vaikealta, mutta Euroopan tasolla asiassa olisi mahdollista edetä nopeammin. Ranskan kollegani kanssa kävimmekin eilen läpi erilaisia ajatuksia siitä, miten veroon vielä toistaiseksi skeptisesti suhtautuneet maat voisivat olla mukana.

Ennen kaikkea euroalueen ulkopuolisen Iso-Britannian kääntäminen veron kannalle olisi tärkeää, mutta meille Suomessa vielä tärkeämpää olisi myös Ruotsin liittyminen mukaan veroalueeseen. Veron laaja toteuttaminen olisi vahva signaali sekä kansalaisille että markkinoille siitä, että poliitikot kaikkialla Euroopassa ovat ottaneet kriisin opetukset tosissaan.

Suomessa hallitus ei ole vielä muodostanut kantaansa vain euroalueella käyttöönotettavaan veroon. Itse olen Suomessa yrittänyt herätellä keskustelua eettisestä markkinataloudesta ja kohtuuden yhteiskunnasta, jossa ahneudelle asetetaan rajat. Rahoitusmarkkinaveron toteuttaminen olisi merkittävä askel tähän suuntaan.

Blogi