Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Rohkean uudistamisen ja rehellisen vastuunkannon linja

27. maaliskuuta 2014Soteuudistus ja kehysratkaisu ovat merkittäviä tekoja, joilla kannetaan vastuuta vaikeasta taloustilanteesta ja turvataan hyvinvointivaltiota tuleville sukupolville. Vastuullisessa talouspolitiikassamme yhdistyy valtion velkaantumisen hillitseminen, oikeudenmukaisen verotuksen edistäminen ja panostukset työllisyyden parantamiseen.

SDP päättää Seinäjoella linjasta. Minun linjani on uudistamisen ja rehellisen vastuunkannon linja. Meillä on yhteiset arvot, niihin perustuva visio maailmasta ja Suomesta sekä työkalut muutoksen toteuttamiseksi.

***

SDP:n pohjimmainen tavoite on muuttaa maailmaa arvojensa mukaisesti. Tarvitsemme avointa taloutta, koska kilpailu tehostaa tuotantoa parhaiten, mutta markkinatalous tarvitsee myös sääntelyä ja eettisiä pelisääntöjä. Tarvitsemme lisää demokratiaa markkinatalouteen, emme lisää markkinataloutta demokratiaan.

Sosialidemokratia on lähtökohdiltaan kansainvälinen aate, ihmisoikeusaate. Ympäristöhaasteet ja globaali eriarvoisuus vaativat muutosta. Suomen on kannettava kansainvälisen vastuunsa. Näkökulmamme on ulkopolitiikan kiinnittäminen perusarvoihimme. Arvopohjainen ulkopolitiikka on välineemme vaikuttaa maailmassa. Se perustuu rauhan, kansainvälisen oikeuden, ihmisoikeuksien, demokratian ja kestävän kehityksen puolustamiselle.

Euroopan unioni on rauhanprojekti. Huoli turvallisuudesta on kasvanut. Aktiivisena EU:n jäsenenä Suomi on vaikuttamisen ytimessä, ja siellä on myös pysyttävä. Taloudellinen kriisi on pitkittyessään kääntynyt sosiaaliseksi kriisiksi. Politiikan painopistettä onkin entistä enemmän kyettävä siirtämään työtä ja kasvua tukemaan. Yhdessä eurooppalaisten demareiden kanssa torjumme myös harmaata taloutta ja veroparatiiseja.

***

SDP on hyvinvointivaltion rakentaja - nyt meidän pitää olla sen uudistaja. Se ei tarkoita hyvinvointivaltion ajamista alas. SDP:n lupaus Suomen tulevaisuudesta on eheämpi yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus olla hyödyksi. Se on lupaus tuloerojen kaventamisesta. Se on lupaus mahdollisuuksien tasa-arvosta, jolloin hankitulla koulutuksella on arvoa työmarkkinoilla ja ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja unelmiaan. Se on myös lupaus vaikuttaa palveluihin kansalaisten tarpeiden mukaisesti.

Meidän on huolehdittava jokaisen oikeudesta turvattuun toimeentuloon. Tehtävämme ei ole sanella, kuinka tulee elää, vaan huolehtia tasa-arvoisista lähtökohdista kaikille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Hyvinvointivaltio on demokraattinen keinomme toteuttaa tasa-arvoa, solidaarisuutta ja kestävää kehitystä. Päivitettynä ja vahvempana se tarjoaa parhaan kasvualustan myös taloudelle.

***

Talouskasvun uudet idut versoavat osaamisesta. Tarvitaan laaja koulutusjärjestelmän uudistamisen. Peruskoulumme päivitys niin oppisisältöjen kuin opetusmetodien osalta on jo vireillä. Tarvitsemme työelämän murroksessa myös uudenlaista aikuiskoulutusta - työn ja koulutuksen liittoa, jossa osaamista päivitetään säännöllisesti. Meidän on uudistettava toisen asteen ja korkeakoulutuksen järjestämistapa, opetuksen sisältö ja opetustavat huolella. Politiikankin on perustuttava tutkittuun tietoon.

Valtion rooli on luoda edellytyksiä kasvulle, ei tukea kannattamatonta yritystoimintaa. Teollisen pohjan vahvistamisen lisäksi on luotava selkeä palvelualojen ja palveluviennin politiikkaohjelma. Tupoilla ja verotuksella on jatkossakin tuettava kilpailukykyä.

Suomi on vietävä digitalisaation eturintamaan. Julkisten palveluiden sähköistäminen, kasvurahastot ja tietovarantojen avaaminen parantavat tuottavuutta ja luovat mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Tietoyhteiskunta on hedelmällinen maaperä yritystoiminnalle.

***

Kuusi vuotta sitten kiteytin visioni puolueesta kolmeen teesiin: SDP:n on oltava johtava tulevaisuuspuolue, kokoava arvopuolue sekä avoin kansalaispuolue. Seison niiden takana edelleen, mutta työtä on jäljellä. Kutsun puolueen jäsenet ja kannattajat toteuttamaan yhdessä näitä tavoitteita.

Katseemme on oltava tulevaisuudessa - emme ole menneisyyspuolue. Meidän on jatkettava rohkeasti hyvinvointivaltion ja talouden uudistajana. SDP on arvopuolue, ei eturyhmäpuolue. Yhteisten arvojen avulla kokoamme yhteen naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja, palkansaajia ja pienyrittäjiä. Jatkamme tuloksellista yhteistyötä ammatillisen työväenliikkeen ja muun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Jäsenkyselyjen käyttöönotto on esimerkki avautumisesta. Jatkossa voimme uudella teknologialla avata puolueen ohjelmatyötä vielä enemmän jäsenille ja kansalaisille.

SDP on kansanliike, joka tavoittelee vastuuta katsomopaikan sijasta. SDP on tavallisen suomalaisen puolue. Emme tee silmänkääntötemppuja. Populismi johtaa kansalaisten entistä suurempaan pettymykseen. Rehellisenä puolueena SDP sen sijaan ennen pitkää voittaa takaisin ihmisten luottamuksen, jos olemme turvallisia uudistajia ja ryhdikkäitä vastuunkantajia.Kolumni julkaistiin Demokraatin erikoislehdessä 27.3.2014

Blogi