Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP on yhteiskuntaa uudistava voima

26. huhtikuuta 2014

VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen haluaa, että me sosialidemokraatit tunnustamme sekä markkinatalouden että hyvinvointivaltion välttämättömiksi. Hän haluaa, että me sosialidemokraatit uudistamme hyvinvointivaltiota - korostaen julkisen peruskoulun, korkeakoulujen, julkisen terveydenhoidon sekä sosiaaliturvan tärkeyttä. Tältä osin olen hänen kanssaan samaa mieltä. Puolueemme tehtävänä on torjua se, ettei julkisten palveluiden rapautumisen ja tuloerojen kasvun seurauksena keskiluokan veronmaksuhalu rapautuisi.

SDP on ryhtynyt ajamaan hyvinvointivaltion rakenneuudistuksia, markkinaehtoista työllisyyttä edistäviä kasvutoimia sekä työlinjaa, jossa pyritään lisätään työvoiman tarjontaa. SDP on omissa elimissään tämän uudistuslinjan tähänastiset askeleet hyväksyneet. Vartiainen harmittelee tämän päivän Helsingin Sanomissa sitä, että demareissa on samalla vastustusta niin rakenneuudistuksia, markkinataloutta kuin työlinjaa kohtaan. Itse en ole niin huolestunut kriittisestä keskustelusta puolueen sisällä. Se on elävän kansanliikkeen ja avoimen keskustelukulttuurin merkki. Enemmän minua kiinnostaa se, mikä on tämän uudistuslinjan tulevaisuus puolueessa keskustelun jälkeen. Siksi olen ehdolla jatkamaan puheenjohtajana, jotta puoluekokoukselle on tarjolla vaihtoehto uudistuslinjan jatkamiseksi.

Ihmiset odottavat meiltä paljon. SDP:ltä odotetaan koko ajan ja oikeutetusti näkemystä Suomen kehittämiseksi. Pidän kevään linjakeskustelunkin valossa hyvin tärkeänä keskustelua sosialidemokraattien tehtävästä yhteiskunnan uudistajana. Miksi? Elinkeinorakenteiden muutos, ikääntyminen ja julkisen talouden tila edellyttävät hyvinvointivaltion turvallista uudistamista. Sitä on myös toteutettu hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteillä. On laajasti jaettu näkemys, että viime kesänä käynnistämäni rakennetyö olisi pitänyt aloittaa jo vuosia sitten.

Julkisia palveluja pitää uudistaa. Opetusministeri Krista Kiuru on käynnistänyt vuosikymmenen hankkeen pannessaan alulle peruskoulun uudistamisen. Osaamisyhteiskuntamme vahvistaminen pitää aloittaa peruskivestä alkaen. Hallitus ja oppositio puolestaan sopivat laajasta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Palveluketjuja tilkitään, vahvistetaan kansalaisten tasa-arvoa ja hillitään kustannusten nousua. Näin tältäkin osin vahvistetaan hyvinvointivaltion ydintä. Tällä hallituskaudella eläkejärjestelmän uudistusta valmistellaan hallitusti ja yhdessä. Neuvotteluista odotetaan valmista syksyllä. Siis tämäkin iso uudistus on varsin tukevasti raiteillaan.

Hallituksen työlinja pyrkii työn määrän lisäämiseen Suomessa. Rakennetoimilla sekä kasvutoimilla, joista esimerkkinä mainittakoon viimeisen kehysriihen 600 miljoonan euron kasvupaketti, halutaan saada mahdollisimman monelle suomalaiselle työtä tehtäväksi. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta on tällä hallituskaudella kyetty vahvistamaan kaventamalla tuloeroja, mitä sitäkin pidän hyvin tärkeänä.

Minulle SDP on hyvinvointivaltiota turvallisesti uudistava ja rehellisesti vastuuta kantava kansainvälinen puolue. Puolueen "kultaisina vuosina" ensin vuodesta 1966 eteenpäin ja myöhemmin vuodesta 1995 eteenpäin, ajanjaksojen alkuvuosia yhdisti kolme tekijää: SDP oli muita puolueita voimakkaammin eteenpäin ja tulevaisuuteen katsova, tulevaisuuskuvamme perustui hyvin realistiseen kuvaan talouden reunaehdoista ja valittu linja herätti samalla paljon keskustelua SDP:n sisällä. Siksi en pelkää kriittistä keskustelua, koska sen avulla voimme tuulettaa ja tehdä yhteisen valinnan.

Tässäkin ajassa vastaukset löytyvät edestäpäin, eivät peruutuspeilistä. Me puolustamme eettistä markkinataloutta. SDP:n on erottauduttava terveen ja reilun markkinatalouden puolustajana. Globalisaatio haastaa pohjoismaisen hyvinvointimallimme. Nyt jos koskaan hyvinvointivaltion arkkitehtien, meidän sosialidemokraattien, täytyy olla myös sen turvallisia uudistajia. Vakuutankin siis epäilijöille, että kyllä meitä sosialidemokraatteja vielä tarvitaan ja kipeästi tarvitaankin.

Blogi