Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Selonteko valtion omistajaohjauksesta

24. elokuuta 2009


Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan valtionyhtiöt ovat karsineet työntekijöitä selvästi muita yrityksiä enemmän. Viimeisen vuoden aikana valtion kokonaan tai osittain omistamat yritykset vähensivät 12 000 työpaikkaa.

Tieto ei yllätä, mutta se herättää vakavan kysymyksen hallituksen omistajapolitiikasta. Nyt kun suomalaisen työn puolustamista tarvittaisiin enemmän kuin koskaan, on vastuutonta, että juuri valtionyhtiöt lisäävät suomalaisten työttömien määrää vielä enemmän kuin muut yritykset. Miksi porvarihallitus ei huolehdi kansallisomaisuudesta?

Tutkimus ilmestyy ajankohtaisella hetkellä. On kulunut vasta vajaa viikko siitä, kun Stora Enso ilmoitti jälleen uusista työpaikkojen vähennyksistä Suomessa. Toimintojen supistamiset voivat merkitä yli tuhannen työpaikan menetystä. VR vähentää 1 200 työntekijää vuoteen 2012 mennessä. Sen lisäksi valtio on jälleen vähentämässä kansallisomaisuutta myymällä muun muassa Destian, joka myös on suunnittelemassa henkilöstön vähennyksiä. Hallituksen esitys Destian myymisestä on virhe.

Aikaisemmin omistajapolitiikan keskeisinä arvoina nähtiin ennustettavuus sekä mahdollisimman hyvä yhteiskunnallinen ja taloudellinen kokonaistulos. Omistajapolitiikan tavoitteena oli yhtiöiden kehittäminen ja hyvä henkilöstöpolitiikka. Nyt suunta on muuttunut. Porvarihallituksen hallitusohjelmassa ei hyvää henkilöstöpolitiikkaa enää mainita. Henkilöstöä vähennetään reippaasti, eikä yritysten päätösten yhteiskunnallisiin vaikutuksiin enää kiinnitetä huomiota.

Kun otetaan huomioon tuottavuusohjelman leikkuri, josta hallitus pitää jääräpäisesti kiinni, on valtio osallinen kokonaisuudessaan todella mittavissa väenvähennyksissä. Valtion omistajapolitiikkaan tarvitaankin nyt uutta ryhtiä.

Valtion omistajaohjaukseen tarvitaan kokonaan siihen päätoimisesti keskittyvä ministeri. Sivutoiminen omistajanohjausministeri ei enää riitä. Tarvitsemme ministerin, joka keskittyy tehtävään täysipäiväisesti, eikä enää hoida asioita vain toisella kädellään ja keskity syyttelemään muita. Omistajapolitiikasta olisi myös tärkeä käydä perinpohjainen keskustelu. Siksi sosialidemokraatit ovatkin esittäneet, että hallitus antaisi valtion omistajaohjauksesta selonteon eduskunnalle heti alkusyksystä.

Omistajapolitiikka on oikein käytettynä hyvä työkalu työllisyyden edistämisessä, oikeudenmukaisuuden vahvistamisessa ja yhteiskunnallisen vakauden vankistamisessa. Väärin käytettynä omistajapolitiikka kasvattaa työttömyyttä ja lisää epävarmuutta. Tällä tiellä olemme tällä hetkellä.

Blogi