Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Sote-suunnitelmissa myös tasa-arvo-ongelma

05. kesäkuuta 2016

Olin mukana edellisessä hallituksessa käynnistämässä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Tavoitteenamme oli parantaa julkisia palveluja, kaventaa terveyseroja, hillitä erikoissaraanhoidon kustannuksia ja taata yhdenvertaiset palvelut kansalaisille eri puolilla Suomea. Uskon, että tätä myös kansalaiset uudistukselta odottavat.

Sipilän hallituksen sote-uudistuksen päätavoitteita näyttävät sen sijaan olevan maakuntahallinto ja valinnanvapaus. Hallitus on linjannut, että asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut pitää yhtiöittää. Vaikka valinnanvapaus on periaatteena jalo, tulisi samaan aikaan kuitenkin huolehtia siitä, että terveyspalveluista ei tule pelkkää bisnestä. Monet asiantuntijat arvioivat, että hallituksen malli ei tuo tavoiteltuja säästöjä eikä turvaa sote-palveluiden integraatiota.

Valinnanvapausmalli uhkaa myös terveyden tasa-arvotavoitteita. Mats Brommelsin työryhmän tällä viikolla julkistetun loppuraportin mukaan yksi uhkakuva liittyy yksityisten sairasvakuutusten lisääntymiseen. Yksityiset vakuutukset aiheuttavat tietyn ohituskaistan nopeaan hoitoonpääsyyn ja parempiin palveluihin. Esimerkiksi pienituloiset joutuvat tässä yhtälössä toisen luokan kansalaisiksi terveyspalveluiden käyttäjinä.

On myös erikoinen ratkaisu - paitsi hallinnollisesti myös käytännössä - luoda 18 itsehallintoaluetta, joille ei kuitenkaan taata samantasoisia palveluita. Uudistus ei etenkään ole pohjalaisten kannalta toivottu ratkaisu: kolmesta pohjalaismaakunnasta vain yhdessä tulee olemaan laaja ympärivuorokautinen päivystys. Vaasa ja Kokkola ovat jäämässä ilman. Kuudesta ilman laajan päivystyksen sairaalaa jäävästä maakunnasta kaksi on Pohjanmaan alueella. Ratkaisu ei siis ole nykymuodossaan onnistunut alueellisen tasa-arvon turvaamisessa.

Uudistuksen tavoite on laajan päivystystoiminnan osalta, että matka-aika lähimpään tällaiseen sairaalaan olisi puolella suomalaisista alle 30 minuuttia ja 80 prosentilla alle 50 minuuttia. Valitettavasti useat pohjalaiset jäävät häviölle matka-aikojen suhteen. Esimerkiksi pietarsaarelaisten matka laajan päivystyksen sairaalaan tulisi tulevaisuudessa kestämään noin 105 minuuttia, ja vaasalaisilla matka taittuisi 60 minuutissa ja kokkolalaisilla 114 minuutissa.

On selvää, että pohjalaismaakuntien keskinäinen vastakkainasettelu ei hyödytä tästä eteenpäin. Jokaisen keskussairaalan toimintaedellytykset niin Kokkolassa, Seinäjoella kuin Vaasassakin tulee turvata. Lisäksi Malmin terveydenhuoltoalueen palveluita Pietarsaaressa on kehitettävä alasajon sijaan. Tämä vaatiikin kunnostautumista Pohjanmaan edunvalvontaan, etenkin alueen hallituspuolueiden kansanedustajilta. Uskon, että me oppositiopuolueiden kansanedustajat annamme omalta osaltamme tähän työhön tukemme.
Blogi